Xenostrongylus histrio palaestinensis Amsel & Hering, 1931

Coleoptera, Nitidulidae

Matthiola sp., Palestina; uit Amsel & Hering (1931a)

Matthiola sp., Palestine; from Amsel & Hering (1931a)

mijn Aanvankelijk een voldiep gangetje, zonder frass. Dit gaat over een een onregelmatig blaasje. Het blaasje is voldiep, behalve het central gedeelte, dat groenig blijft. Ook de meeste frass, fijne zwarte korreltjes, wordt hier gedeponeerd, en de larve trekt zich hierin terug tijdens rustpauzen. Verpopping buiten de mijn, in de aarde.

mine Initially a full depth corridor without frass. This is continued in an irregular blotch. The blotch is full depth, except for the centre, that therefore remains greenish. Here the larva retreats during feeding pauses, and most frass, fine black grains, is deposited here. Pupation external, in the ground.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monophagous

Matthiola.

fenologie Larven vanaf maart.

phenology Larvae from March.

opmerkingen De vorm werd in 1931 uit Palestina beschreven als Xenostrongylus ovulum palaestinensis; Hering (1957a) noemt hem Xenostrongylus histrio palaestinensis. Maar Xenostrongylus ovulum (tegenwoordig in Oxystrongylus) komt volgens de Fauna Europaea (2010) althans binnen Europa uitsluitend voor in Spanje, terwijl Xenostrongylus histrio een soort is van Madeira en de Selvagens. Literatuur over het taxon palaestinensis Amsel & Hering heb ik niet gevonden.

notes The form was described from Palestine in 1931 as Xenostrongylus ovulum palaestinensis; Hering (1957a) addressed it as Xenostrongylus histrio palaestinensis. But according to the Fauna Europaea (2010) Xenostrongylus ovulum (presently in Oxystrongylus), at least within Europe, does occur only in Spain, while Xenostrongylus histrio is a species from Madeira and the Selvagens. I have found no literature about the taxon palaestinensis Amsel & Hering.

literatuur

references

Amsel & Hering (1931a), Hering (1957a).

03/08/2010