Zeugophora flavicollis (Marsham, 1802)

Coleoptera, Chrysomelidae

mijn Voor alle drie Westeuropese Zeugophora-soorten geldt: Grote, zwartbruine bovenzijdige blaasmijn. De eieren wordt aan de bladonderzijde gelegd in een groefje, dat met secreet wordt afgedekt. Later is deze plek nog als een doorschijnend vlekje in de mijn terug te vinden. De larve is geel, afgeplat, met een duidelijke kop maar zonder borstpoten. Ze leven met een groepje in de mijn, en verlaten deze voor de verpopping via de bovenepidermis.

mine For all the western european Zeugophora species applies: large, blackish brown, upper-surface blotch. Oviposition at the leaf underside, in a small pit, that is covered by secretion. These oviposition marks remain visible as small, transparant points. Larva yellow, flattened, with a distinct head but no feet. They live communal, and leave the mine through an upper-surface exit slit.

waardplanten: Salicaceae, oligofaag

hostplants: Salicaceae, oligophagous

Populus balsamifera, candensis, canescens, nigra, tremula; Salix alba, alba x fragilis, caprea, myrsinifolia, pentandra, triandra.

fenologie Larven van juni tot september (Hering, 1957a). Eén generatie, overwintering als larve (Cox 2007a; Urban, 1922a).

phenology Larvae from June to September (Hering, 1957a). One generation, hibernation as larva (Cox, 2007a; Urban, 1922a).

BENELUX

BE onzeker (zie hieronder).

NE waargenomen (Beenen & Winkelman, 1993a).

LUX onzeker (zie hieronder).

BENELUX

BE uncertain (see below).

NE observed (Beenen & Winkelman, 1993a).

LUX uncertain (see below).

verspreiding binnen Europa W en C Europa, van Engeland en de Pyreneeen tot Witrusland, van Spanje tot Bulgarijë (Cox, 2007a; Warchalowski, 2003a). De Fauna Europaea (2007) geeft gehele andere, wel zeker onjuiste, informatie.

distribution within Europe W and C Europe, from the UK and the Pyrenees to Belarus, and from Spain to Bulgaria (Cox, 2007a; Warchalowski, 2003a). The Fauna Europaea (2007) gives rather different, certainly erroneous, information.

larven Urban (1922a).

larvae Urban (1922a).

opmerkingen Zie Warchalowski (2003a) voor een tabel voor de imagines.

notes See Warchalowski (2003a) for a key to the beetles.

literatuur

references

Augustin (1998a), Beenen & Winkelman (1993a), Beiger (1979a), Buhr (1964a), Cox (2007a), Csóka (2003a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Haase (1942a), Hering (1923a, 1930b, 1957a), Huber (1969a), Jong Eun Lee (1998a), Maček (1999a), Nowakowski (1954a), Robbins (1991a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Steinhausen (1994a), Urban (1922a), Vorst (2010a), Warchalowski (2003a), Zoerner (1970a).

01/07/2010