Zeugophora turneri Power, 1863

Coleoptera, Chrysomelidae

mijn Mijn niet beschreven, waarschijnlijk niet verschillend van die van de andere soorten van het geslacht.

mine Mine undescribed, probably not different from that of the other species of thr genus.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Populus tremula.

fenologie Eén generatie per jaar; imagines van juni tot volgend jaar april (Cox, 2007a).

phenology One generation; adults from June till April of the following year (Cox, 2007a).

BENELUX

BE waargenomen (Cox, 2007a).

NE niet waargenomen (Beenen & Winkelman, 1993a).

LUX onzeker.

BENELUX

BE recorded (Cox, 2007a).

NE not recorded (Beenen & Winkelman, 1993a).

LUX uncertain.

verspreiding binnen Europa Vrijwel alle landen rond de Baltische Zee, en van België, Tsjechië en Witrusland oostwaarts (Cox, 2007a). De Fauna Europaea (2007) geeft sterk afwijkende informatie.

distribution within Europe Allmost all countries along the Baltic From Norway and Siberia to Spain and (Cox, 2007a; Warchalowski, 2003a). The Fauna Europaea (2007) gives quite different information.

opmerkingen Zie Warchalowski (2003a) voor een tabel voor de imagines.

notes See Warchalowski (2003a) for a key to the beetles.

literatuur

references

Beenen & Winkelman (1993a), Cox (2007a), Hering (1930a), Warchalowski (2003a).

17/02/2011