Agromyza alunulata (Hendel, 1931)

Diptera, Agromyzidae

mijn Lange, ondiepe gangmijn die aanvankelijk in de richting van de bladtop loopt, dan omkeert en steeds breder wordend weer afdaalt. Hier en daar blijven niet weggegeten eilandjes van bladparenchym over. Frass in op regelmatige afstanden liggende korrels. Verpopping buiten de mijn.

mine Long, shallow corridor, initially running up towards the leaf tip, then switching direction and descending. Here and there remain small islands of uneaten leaf parenchyma. Frass in regularly dispersed granules. Pupation outside the mine.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Glyceria maxima.

waardplanten Glyceria maxima.

hostplants Glyceria maxima.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Finland tot Frankrijk, en van Engeland tot de Baltische Staten (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Finland to France, and from the UK to the Baltic States (Fauna Europaea, 2008).

puparium Bol, voorzijde snuitachtig verlengd.

puparium Globular, anterior end prolonged snoutlike.

synoniemen Agromyza distorta Griffiths, 1955.

synonyms Agromyza distorta Griffiths, 1955.

literatuur

references

Griffiths (1955a, 1963a), Hering (1957a), Pakalniškis (200a), Papp & Černý (2015a), Robbins (1991a), Spencer (1971a, 1972a, 1976a), von Tschirnhaus (1999a).

16/01/2016