c Becker, 1908

Diptera, Agromyzidae

Malva neglecta, Tenerife, Orotava; uit Hering (1927a)

Agromyza brunnicosa mine

Malva neglecta, Teneriffa, Orotava; from Hering (1927a)

mijn Aanvankelijk een sterk darmachtig kronkelende nauwe gangmijn; deze gaat abrupt over in en grote blaasmijn; vaak wordt die nog weer gevolgd door een kort en breed stukje gang. Mijn geheel bovenzijdig. Frass in de begingang in korrels, grotendeels in twee rijen. In de blaas zijn de frasskorrels groot, en liggen verspreid. Verpopping buiten de mijn, boogsnede in de bovenepidermis.

mine Initially an intestine-like wound, very narrow gallery; this abruptly widens into a large blotch; often the blotch is followed by a short and broad final corridor. Mine entirely upper-surface. Frass in the initial corridor in grains, mostly in two rows. Frsass in the blotch as coarse, dispersed grains. Pupation external, exit slit in upper epidermis.

waardplanten: Malvaceae, nauw monofaag

hostplants: Malvaceae, nauw monophagous

Malva neglecta.

fenologie Mijnen zijn gevonden van februari tot april.

phenology Mines have been found from February till April.

verspreiding binnen Europa Canarische Eillanden (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Canary Islands (Fauna Europaea, 2010).

opmerkingen Hering vond de mijn en beeldde hem af, maar de kweek mislukte. Pas na een gelukte kweek door Spencer kon de soort geassociƫerd worden met een -als imago- bekende soort.

notes Hering found the mines, and illustred it, but the breeding failed. Only after Spencer was more successful the mines could be associated with a species that was already known, as adult.

literatuur

references

Hering (1927a), Spencer (1965c).

13/08/2010