Agromyza erodii Hering, 1927

Diptera, Agromyzidae

Erodium laciniatum; uit Hering (1927a)

Agromyza erodii mine

Erodium laciniatum; from Hering (1927a)

mijn De mijn begint met een vrij lange, gewonden, onderzijdige gang die vaak de bladrand volgt. De gang gaat abrupt over in een grote, bovenzijdige, zeer ondiepe blaas. Frass as fijne korrels in de gang, zeer fijne, verspreide, korrels in de latere blaas. Verpopping buiten de mijn.

mine Mine starts with a rather long, contorted, lower-surface corridor, often following the leaf margin; the corridor abruptly widens to a large, upper-surface, very shallow, blotch. Frass as fine grains in the corridor, dispersed and very fine in the later blotch. Pupation external.

waardplanten: Geraniaceae, monofaag

hostplants: Geraniaceae, monophagous

Erodium laciniatum.

fenologie Larven in maart.

phenology Larvae in March.

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Canary Islands (Fauna Europaea, 2010).

literatuur

references

Hering (1927a, 1957a).

17/07/2010