Agromyza felleri Hering, 1941

Diptera, Agromyzidae

mijn Primaire blaasmijn, zonder begingang. Ovipositie in de top van een blaadje (daar vaak een rode verkleuring). De blaas is plaatselijk voldiep, en ziet er in doorzicht daardoor vlekkerig uit. Frass in korrels, die in groepjes liggen. Verpopping buiten de mijn.

mine Primary blotch without a preceding corridor. Oviposition in the tip of a leaflet, mostly leading to a red colouration of the distal half. The blotch is upper-surface with a few full depth patches, making it look spotty in transparancy. Frass in groups of grains. Pupation outside the mine.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Vicia sepium.

fenologie Larven in juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in July (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2007).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2007).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot het Iberisch Schiereiland en Italië, en van Engeland tot Polen en Litouwen (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to the Iberian Peninsula and Italy, and from the UK to Poland and Lithuania (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Agromyza rubiginosa Griffiths, 1955 is mogelijk een synoniem.

synonyms Agromyza rubiginosa Griffiths, 1955 is a possible synonym.

opmerkingen Ik had materiaal, afkomstig uit België (La Calamine) aanvankelijk gedetermineerd en afgebeeld als A. felleri. Bestudering van de larve maakt het waarschijnlijker dat dit materiaal (en ook kortelings in Nederland gevonden mijnen) gedetermineerd moeten worden als A. viciae.

notes Material, collected in Belgium (La Calamine), was intially identified by me as felleri, and published on this site. An inspection of the larvae of this material (and later samples from the Netherlands) made me change my mind and identify it now as A. viciae.

literatuur

references

Andersen & Jonassen (1994a), Černý (2007a, 2011a), Černý & Vála (1999a), Černý, Vála & Barták (2001a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Hering (1941a, 1957a), Pakalnsikis (1988), Papp & Černý (2015a), Spencer (1971a, 1972a, 1976a), von Tschirnhaus (1999a).

28/04/2017