Agromyza lithospermi Spencer, 1963

Diptera, Agromyzidae

Lithospermum officinale, België, prov. Namen, Vierves-sur-Viroin (determinatie onder voorbehoud); © Stéphane Claerebout

Agromyza lithospermi (?) - mine on Lithospermum officinale

Lithospermum officinale, Belgium, prov. Namur, Vierves-sur-Viroin (identification only tentative); © Stéphane Claerebout

mijn Spencer's (1963b) beschrijving van de mijn is weinig zeggend 'begint met een smalle gang, daarna overgaand in een duidelijke blaas, centraal gevuld met zwarte frass; de mijn beslaat niet het hele blad.' In de bijgevoegde afbeelding loopt de begingang langs de bladrand. Larve en puparium worden niet beschreven.

Robbins (1991a) voegt hier zonder bronvermelding aan toe dat de mijn lijkt op die van A. pseudorufipes Nowakowski 1964, en dat de larve de mijn voor de verpopping verlaat. A. pseudorufipes mineert op Myosotis, en in de beschrijving ervan (Nowakowski, 1964a) worden enige vergelijkingen getrokken met A. abiens.

mine Spencer's (1963b) description of the mine is rather succinct: "beginning with a narrow channel, then developing into a distinctive blotch, filled centrally with blackish frass; the mine does not occupy the entire leaf." In the figure he adds the initial corridor follows the leaf margin. Neither larva nor puparium are described.

Robbins (1991a), without mentioning a source, adds that the mine resembles the one pf A. pseudorufipes Nowakowski 1964, and that pupation is outside the mine. A. pseudorufipes is a miner of Myosotis, and in describing that species (Nowakowski, 1964a) some comparisions are made with A. abiens.

waardplanten: Boraginaceae, nauw oligofaag

hostplants: Boraginaceae, narrowly oligophagous

Aegonychon purpurocaeruleum; Lithospermum officinale.

BENELUX

BE waargenomen (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1999a), niet overgenomen in de Fauna Europaea (2007).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1999a), contra Fauna Europaea (2007).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2007).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Door Spencer beschreven uit Engeland, Oostenrijk en Moldavië; de Fauna Europaea (2007) voegt Polen en Frankrijk daaraan toe, en laat Moldavië weg.

distribution within Europe Described by Spencer from the UK, Austria, and Bessarabia; the Fauna Europaea (2007) adds Poland and France, and omits Bessarabia.

literatuur

references

Beiger (1979a), Papp & Černý (2015a), Robbins (1991a), Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1999a), Spencer (1963b, 1972a).

17/01/2016