Agromyza lucida Hendel, 1920

Diptera. Agromyzidae

mijn Bovenzijdige ondiepe gangmijn, die geen voldiepe gedeelten heeft, en hoog in het blad begint. Aanvankelijk loopt de mijn in de richrting van de top, keert spoedig om, en wordt dan snel breder. Bij Deschampsia is er meestal 1 mijn per blad, en neemt de mijn uiteindelijk de hele bladbreedte in; bij Glyceria zijn er meestal verscheidene mijnen, die uiteindelijk fuseren. Verpopping buiten de mijn; het puparium kleeft vaak buiten aan het blad.

mine Shallow upper-surface corridor, without full-depth sections, starting high in the leaf. Initially the corridor runs up, but soon it changes direction, quickly widening. In Deschampsia generally one mine per leaf, occupying its entire width; in Glyceria there mostly are serveral mines that merge in the end. Pupation outside the mine; the puparium often sticks to the leaf.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Cenchrus; Dactylis; Deschampsia cespitosa; Glyceria maxima.

Vermeldingen van Agropyron, Bromus, Holcus en Phragmites hebben betrekking op andere Agromyza-soorten.

Reports from Agropyron, Bromus, Holcus and Phragmites refer to other Agromyza species.

fenologie Larven in juni-juli en september-october (Griffiths, 1963a).

phenology Larvae in June-July and September-October (Griffiths, 1963a).

BENELUX

BE waargenomen (Ellis: Han-sur-Lesse, Deschampsia cespitosa).

NE waargenomen (de Meijere, 1928a, 1939a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Ellis: Han-sur-Lesse, Deschampsia cespitosa).

NE recorded (de Meijere, 1928a, 1939a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Zweden en Finland tot het Iberisch Schiereiland en Italië, en van de Britse Eilanden tot de Baltische Staten, Polen en Oostenrijk (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Sweden and Finland to the Iberian Peninsula and Italy, and from the British Isles to the Baltic States, Poland and Austria (Fauna Europaea, 2007).

puparium Zwart of donkerbruin (Karl, 1926a).

puparium Black or dark brown (Karl, 1926a).

synoniemen Agromyza airae Karl, 1926.

synonyms Agromyza airae Karl, 1926.

literatuur

references

Beiger (1958a, 1965a, 1970a), Beri (1971c), Beuk (2002a), Buhr (1932a), Černý (2001a, 2007a, 2011a), Černý & Merz (2007a), Černý & Vála (1999a), Černý, Vála & Barták (2001a), Griffiths (1963a), Hering (1955b), Karl (1926a), Martinez (1984a), de Meijere (1939a), Pakalniškis (1990a, 1993a), Papp & Černý (2015a), Robbins (1991a), Spencer (1957a, 1972a,b, 1976a), Süss (1999a), von Tschirnhaus (1999a).

17/01/2016