Agromyza mobilis Meigen, 1830

Diptera, Agromyzidae

mijn Lange bovenzijdige zeer groenige gangmijn waarin zich meestal verscheidene larven bevinden die schouder aan schouder vanaf de bladtop neerwaarts grazen. Verpopping buiten de mijn. Larven en mijnen niet te onderscheiden van die van A. nigrella.

mine Long upper-surface corridor usually containing several larvae that graze shoulder to shoulder from the leaf tip downwards. Pupation outside the mine. Mines and larvae are indistinguishable from those of A. nigrella.

waardplanten: Poaceae, breed oligofaag

hostplants: Poaceae, broadly oligophagous

Alopecurus pratensis; Arrhenatherum elatius; Avenula; Brachypodium sylvaticum; Briza; Bromopsis ramosa; Calamagrostis; Echinochloa crus-galli; Festuca; Holcus; Hordeum murinum, vulgare; Lolium; Milium effusum; Phalaris; Phleum pratense; Poa; Secale cereale, Triticum aestivum.

Wegens de verwarring met A. nigrella zijn lang niet alle opgaven betrouwbaar. Spencer (1973b) accepteert alleen Triticum als waardplant; Beiger (1989a, Polen): Hordeum, Secale, Triticum; Pakalniškis (2000a, Litouwen): Brachypodium, Echinochloa en Triticum.

Because of confusion with A. nigrella many of these associations need confirmation. Spencer (1973b) accepts only Triticum as a hostplant; Beiger (1989a, Poland): Hordeum, Secale, Triticum; Pakalniškis (2000a, Lithuania): Brachypodium, Echinochloa and Triticum.

fenologie Larven in twee generaties: in mei-juni en augustus (Hering, 1957a).

phenology Larvae in two generations: May-June, and August (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1996a).

NE waargenomen (de Meijere, 1924a, 1939a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007a).

BENELUX

BE recorded (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1996a).

NE recorded (de Meijere, 1924a, 1939a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007a).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië en Finland tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Servië, en van Engeland tot de Baltische Staten en Hongarijë; Griekenland, China, Japan (Černý & Merz, 2006a; Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia and Finland to the Iberian Peninsula, Italy and Serbia, and from the UK to the Baltic States and Hungary; Greece, China, Japan Černý & Merz, 2006a; Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Domomyza mobilis; van Frankenhuyzen, Houtman & Kabos (1982a) beschouwen mobilis als een synoniem van A. ambigua.

synonyms Domomyza mobilis; van Frankenhuyzen, Houtman & Kabos (1982a) consider mobilis a synonym of A. ambigua.

literatuur

references

Ahr (1966a), Beiger (1958a, 1970a, 1979a, 1989a), Beuk (2002a), Černý (2001a, 2007a, 2011a, 2013a), Černý & Merz (2005a, 2006a, 2007a), Černý & Vála (1999a), Černý, Vála & Barták (2001a), Dursun, Civelek, Barták, Kubík, Yildirim & Černý (2015a), van Frankenhuyzen, Houtman & Kabos (1982a), Griffiths (1963a), Hering (1955b, 1957a), Kabos (1971a), de Meijere (1924a, 1939a), Michna (1975a), Pakalniškis (1986a, 1990a, 1989a, 2000a), Papp & Černý (2015a), Robbins (1991a), Sasakawa (1961a), Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1996a, 1999a), Spencer (1953a, 1972a, 1976a), Süss (1982a), Venturi (1935b, det. de Meijere, 1936a), von Tschirnhaus (1999a), Withers (2007a).

18/10/2016