Agromyza myosotidis Kaltenbach, 1864

Diptera, Agromyzidae

Myosotis, België, prov. West-Vlaanderen, De Panne, RN Westhoek: Zo zou de mijn er uit kunnen zien; zonder uitkweken is de determinatie volkomen onzeker; © Stéphane Claerebout

Agromyza PERHAPS myosotidis, mine

Myosotis, Belgium, prov. West Flanders, De Panne, RN Westhoek: this is how the mine mifgt look like; without breeding the identification is more than provisional; © Stéphane Claerebout

detail; de vorm van de larve, en kleur en patroon van de frass passen goed bij de Agromyza abiens groep.

Agromyza PERHAPS myosotidis: mine

detail; the shape of the larva and the colour and pattern of the frass well fit the Agromyza abiens group.

mijn De larve van deze soort is niet bekend (Nowakowski, 1964a), en het enige verschilkenmerk ten opzichte van A. abiens is misschien dat bij abiens er een aantal larven in een volledig ontwikkelde mijn zitten, bij A, myosotidis slechts één (Nowakowski, 1964a; Robbins, 1991a).

mine The larva of this species is unknown (Nowakowski, 1964a), and perhaps the only character differentiating it from A. abiens is the presence of several larvae in a (fully developed) mine of abiens, and just a single one in A, myosotidis. (Nowakowski, 1964a; Robbins, 1991a).

waardplanten: Boraginaceae, oligofaag

hostplants: Boraginaceae, oligophagous

Anchusa; Borago officinalis; Cynoglossum; Myosotis palustris; Pentaglottis sempervirens; Symhpytum officinale, tuberosum.

BENELUX

BE waargenomen (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1996a).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1996a).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2007).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot het Iberisch Schierieland, en van Engeland tot Polen en Tsjechië (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Sweden tot the Iberian Peninsula, and from the UK to Poland and Czechia (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Agromyza hirtella Becker, 1908.

synonyms Agromyza hirtella Becker, 1908.

opmerkingen A. myosotidis was in de literatuur een vrijwel vergeten soort (de Meijere noch Hering noemen hem) totdat Spencer (1963b) en Nowakowski (1964a) hem herontdekten en beschreven, maar vrijwel uitsluitend op basis van volwassen dieren.

notes A. myosotidis was an almost forgotten species in literature (it was not mentioned by de Meijere or Hering) until it was rediscovered and redescribed by Spencer (1963b) and Nowakowski (1964a), but almost exclusively on adult specimens.

literatuur

references

Beiger (1979a), Buhr (1964a), Černý (2004a, 2011a), Černý & Merz (2006a, 2007a), Černý & Vála (1996a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Nowakowski (1964a), Papp & Černý (2015a), Robbins (1991), Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1996a), Spencer (1963b, 1965c, 1972a, 1976a), von Tschirnhaus (1999a).

28/04/2017