Agromyza orobi Hendel, 1920

Diptera, Agromyzidae

mijn De mijn begint met een bovenzijdige gang, met onregelmatig uitgevreten randen, langs de bladrand; later verbreedt deze zich tot een grote blaas. Frass als zeer fijne korreltjes in twee rijen. Het blad kleurt zich in de omgeving van de mijn opvallend donker (Hering, 1924a). Verpopping buiten de mijn.

mine The mine begins as an upper-surface corridor along the leaf margin, with the sides irregularly eaten out. Later the corridor widens into a large blotch. Frass in very fine grains in two rows. Around the mine the leaf turns strikingly dark (Hering, 1924a). Pupation outside the mine.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Lathyrus grandiflorus, laevigatus, latifolius, niger, sylvestris, tuberosus, vernus.

Door Papp & Černý ook geassocieerd met Vicia, maar zonder detail of referentie.

Associated by Papp & Černý also with Vicia, but without any detail or reference.

fenologie Larven in mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

Unknown from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Denemarken, Finland en de Baltische Staten tot Italië (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Denmark, Finland and the Baltic States to Italy (Fauna Europaea, 2007).

larve Beschreven door de Meijere (1928a). De achterspiraculum met 3 papillen.

larva Described by de Meijere (1928a). Rear spiraculum with 3 papillae.

puparium Bruin.

puparium Brown.

synoniemen In het verleden wel in verband gebracht met A. bicophaga Hering, maar dat is een onafhankelijke soort (Spencer, 1971b).

synonyms In the past brought into connection with A. bicophaga Hering, but that is an independent species (Spencer, 1971b).

literatuur

references

Beiger (1955a, 1960a, 1965a, 1970a), Černý & Merz (2007a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1924a, 1957a), Huber (1969a), Kvičala (1938a), Maček (1999a), de Meijere (1928a), Michalska (1970a, 1972a, 1976a), Michna (1975a), Pakalniškis (1993a), Papp & Černý (2015a), Skala (1936a, 1951a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Spencer (1959a, 1971b, 1976a), Starý (1930a), Süss & Moreschi (2003a), von Tschirnhaus (1999a).

17/01/2016