Agromyza prespana Spencer, 1957

Diptera, Agromyzidae

mijn brede blaas die zich uitbreidt vanuit de bladtop.

mine broad blotch, descending from the leaf tip.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Triticum aestivum.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot Frankrijk en Macedonië, en van Engeland tot Polen (Fauna Europaea, 2007). Beschreven uit Macedonië (Spencer, 1957b).

distribution within Europe From Sweden tot France and Macedonia; and from the UK to Poland (Fauna Europaea, 2007). Described from Macedonia (Spencer, 1957b).

larve De larve wordt beschreven door Griffiths (1963a). De achterspiracula liggen ver uiteen; mandibels met 2 tanden. De larve heeft onder de mandibels geen vlek met stekelvormige papillen, wat hem plaatst in de A. nigripes-groep van Griffiths, waartoe onder meer A. albipennis en phragmitidis behoren.

larva The larva is described by Griffiths (1963a). Rrar spiracula widely separated; m andibles with 2 teeth. Behind the mandibles there is no spinulose field, which places the species in Griffiths's A. nigripes group, which includes among others A. albipennis and phragmitidis.

synoniemen Griffiths (1963a) veronderstelt dat Agromyza b bij Hering (1953a) betrekking heeft op prespana, maar Darvas & Papp (1985a) menen dat het intermittens betreft.

synonyms Griffiths (1963a) considers Agromyza b in Hering (1953a) to represent prespana, but Darvas & Papp (1985a) believe it rather concerns intermittens.

literatuur

references

Beiger (1979a), Černý (2001a, 2011a), Černý & Merz (2006a, 2007a), Černý & Vála (1999a), Černý, Vála & Barták (2001a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Darvas & Papp (1985a), Deeming (1995a), Griffiths (1963a), Papp & Černý (2015a), Spencer (1957b, 1976a), von Tschirnhaus (1999a).

28/04/2017