Agromyza rufipes Meigen, 1830

Diptera, Agromyzidae

mijn De mijn begint als een stervormige interparenchymale blaas nabij de hoofdnerf. Daarna volgt een brede, gangachtige boog rondom het centrale deel van de bladtop; het omcirkelde deel van het blad sterft af en blijft als een zwarte vlek in het centrum van de mijn zitten. Bij verse mijnen zijn primaire en secundaire vraatlijnen zichtbaar. Frass in grove stukjes. Vaak vloeien verscheidene mijnen samen. De larve verlaat de mijn voor de verpopping via een boogvormige snede in de bovenepidermis.

mine The mine starts as a star-shaped interparenchymatous blotch near the midrib. This is followed by a broad, corridor-like arc around the central part of the leaf tip. The circumcised section of the leaf dies off and remains as a black patch in the centre of the mine. Primary and secondary feeding lines well visible in fresh leaves. Frass in coarse grains. Often several mines coalesce into one. Pupation outside the mine; semicircular exit slit in the upper epidermis.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Artemisia vulgaris.

fenologie Larven in juli en september (Hering, 1954a).

phenology Larvae in July and September (Hering, 1954a).

BENELUX

BE waargenomen (De Bruyn & von Tschirnhaus, 1991a).

NE vermeld door de Meijere (1939a), Beuk (2002a) en de Fauna Europaea (2007), maar deze vermeldingen hebben zeker betrekking op A. abiens, zoals blijkt uit het feit dat de Meijere in 1943 nog rufipes meldt van Cynoglossum. Zelf ken ik geen materiaal van dze soort uit Nederland.

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (De Bruyn & von Tschirnhaus, 1991a).

NE mentioned by de Meijere (1939a), Beuk (2002a) and the Fauna Europaea (2007), but these records certainly refer to A. abiens, is is evident from the fact that de Meijere as late as in 1941 records rufipes from Cynoglossum. Personally I have never found material of this species in the Netherlands.

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Denemarken en de Baltische Staten tot het Iberisch Schiereiland, en van Engeland tot Hongarijë; ook Sardinië (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Denmark and the Baltic States to the Iberian Peninsula, and from the UK to Hungary; also Sardinia (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Agromyza buhriella Hering, 1954.

synonyms Agromyza buhriella Hering, 1954.

opmerkingen Vermeldingen van Agromyza rufipes in de oudere literatuur hebben meestal betrekking op A. abiens, die op allerlei Boraginaceae voorkomt (Spencer, 1963b).

notes References to Agromyza rufipes in the older literature mostly concern A. abiens, a common species living on various Boraginaceae (Spencer, 1963b).

literatuur

references

Beri (1971c), Beuk (2002a), De Bruyn & von Tschirnhaus (1991a), Černý & Vála (1996a, 1999a), Černý, Vála & Barták (2001a), Hering (1954a, 1957a), Nowakowski (1964a), Pakalniškis (1993a), Papp & Černý (2015a), Robbins (1991a), Spencer (1953a, 1963b, 1976a), Stammer (2016a), Zlobin (1896b).

31/03/2017