Agromyza salicina Hendel, 1922

Diptera, Agromyzidae

Salix repens, Amstelveen, JP Thijssepark

8275

Salix repens, Amstelveen, JP Thijssepark

mijn Onderzijdige gangmijn die een eindweegs de bladrand volgt, en zich dan plotseling vrij sterk verbreedt. De larve verlaat voor de verpopping de mijn via een onderzijdige boogsnede. Frass in onregelmatige korrels.

mine Lower-surface corridor that follows the leaf margin for some distance, then suddenly widens considerably. Pupation outside the mine; exit slit in upper epidermis. Frass in irregular grains.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix caprea, repens.

fenologie Larven in juni-juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June, July (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

NE waargenomen (Ellis: Amstelveen, Bergen NH, Zandvoort).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2007).

NE recorded (Ellis: Amstelveen, Bergen NH, Zandvoort).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot Frankrijk en Polen (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to France and Poland (Fauna Europaea, 2007).

larve Beschreven door de Meijere (1925a); mandibel met twee tanden; voorspiraculum knopvormig, met verscheidene papillen; achterspiraculum met 8-10 elliptische papillen in een driekwart cirkel.

larva Described by de Meijere (1925a); mandibles with 2 teeth; front spiraculum globular, with several papillae; rear spiraculum with 8-10 elliptic papillae in a 3/4 circle.

puparium Roodbruin (Spencer, 1976a).

puparium Reddish brown (Spencer, 1976a).

opmerkingen Jonge mijnen van A. salicina kunnen gemakkelijk worden verward met jonge mijnen van Phyllonorycter quinqueguttella. Het eerste ganggedeelte langs de bladrand is dan diagnostisch voor salicina.

notes Young mines of A. salicina can easily be confused with young mines of Phyllonorycter quinqueguttella. The fist part of the corridor, following the leaf margin, then is diagnostic for salicina.

literatuur

references

Buhr (1932a, 1964a), Hering (1957a), de Meijere (1925a), Papp & Černý (2015a), Skuhravá & Roques, (2000a), Sønderup (1949a), Spencer (1976a), von Tschirnhaus (1999a).

18/01/2016