Agromyza sulfuriceps Strobl, 1898

Diptera, Agromyzidse

Filipendula ulmaria, Luxemburg: Kautenbach

Agromyza sulfuriceps: mine on Filipendula ulmaria

Filipendula ulmaria, Luxemburg: Kautenbach

Rubus idaeus, Cadzand

Agromyza sulfuriceps: mine on Rubus idaeus

Rubus idaeus, Cadzand

mijn De mijn begint met een lange gangmijn, aanvankelijk vaak langs de bladrand, of langs een nerf. De gang gaat vrij plotseling over in een brede blaas.In de gang bevindt zich veel, amorfe frass die de gang soms geheel lijkt te vullen (onderste ©). In de blaas ligt de frass in zwarte slierten en grove stukken. (Bij regenweer vervloeien en vervagen ze!) Verpopping buiten de mijn.

mine First a long corridor, its initial part often along the leaf margin or a thick vein. Rather suddenly the corridor widens into a broad blotch. The corridor contains much, amorphous frass that sometimes seems to fill the entire corridor (lower picture). In the blotch the frass is in black strings and coarse lumps. (In rainy weather they liquify and loose their shape). Pupation outside the mine.

waardplanten: Rosaceae, oligofaag

hostplants: Rosaceae, oligophagous

Argentina anserina; Filipendula ulmaria; Fragaria vesca; Potentilla argentea, erecta, reptans; Rubus idaeus, saxatilis; Sanguisorba minor.

fenologie Larven van juni tot september, in twee generaties (Hering, 1957a).

phenology Larvae from June till September, in two generations (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (De Bruyn & von Tschirnhaus, 1991a).

NE De Meijere (1924a) neemt deze soort niet op in zijn naamlijst, en wanneer hij de larve beschrijft (1937a) doet hij dat aan de hand van buitenlands materiaal. In 2003 in Nederland gevonden (Cadzand, op framboos).

LUX waargenomen (Ellis: Kautenbach).

BENELUX

BE recorded (De Bruyn & von Tschirnhaus, 1991a).

NE De Meijere (1924a) did not include this species in his checklist, and when he described the larva (1937a) he had to work with material from abroad. Found for the first time in the Netherlands in 2003 (Cadzand, on Raspberry).

LUX recorded (Ellis: Kautenbach).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot Frankrijk en Italië, en van Engeland tot de Baltische Staten en Slowakije (Fauna Europaea, 2007); ook Hongarijë (Surányi, 1942a), Bulgarijë (Buhr, 1941b). Oostenrijk (von Tschirnhaus, 1982a) en Slovenië (Maček, 1999a).

distribution within Europe From Scandinavia to France and Italy, and from the UK to the Baltic States and Slovakia (Fauna Europaea, 2007); also Hungary (Surányi, 1942a), Bulgaria (Buhr, 1941b), Austria (von Tschirnhaus, 1982a), and Slovenia (Maček, 1999a).

synoniemen Agromyza rubi Brischke, 1880; A. xanthocephala Strobl, 1893, nec Zetterstedt, 1848; A. montana Hendel, 1920.

synonyms Agromyza rubi Brischke, 1880; A. xanthocephala Strobl, 1893, nec Zetterstedt, 1848; A. montana Hendel, 1920.

literatuur

references

De Bruyn & von Tschirnhaus (1991a), Buhr (1941b, 1964a), Černý (2001a), Černý & Merz (2007a), Griffiths (1962a), Hering (1954a, 1957a), Huber (1969a), Maček (1999a), de Meijere (1937a), Pakalniškis (1986a), Papp (2009a), Papp & Černý (2015a), Robbins (1991a), Sasakawa (1961a), Sasakawa & Imura (1993a), Spencer (1966a, 1972a, 1976a), Starý (1930a), Surányi (1942a), von Tschirnhaus (1982a, 1999a), Zoerner (1969a, 1970a).

21/01/2017