Amauromyza carlinae (Hering, 1944)

Diptera, Agromyzidae

mijn Aanvankelijk een korte gangmijn, meestal nabij de bladrand. Deze wordt voortgezet in, en vaak ook overlopen door, een bovenzijdige, vlakke, zeer ondiepe blaasmijn. Frass in weinig talrijke, grove korrels verspreid door de mijn. Verpopping extern.

mine At first a short corridor, generally near the leaf margin. This is continued, and often overrun, by an upper-surface, flat, very shallow blotch. Frass in not very numerous coarse grains scattered in the mine. Pupation external.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Carlina vulgaris.

Papp & Černý noemen ook Cirsium; dit dient nader te worden bevestigd.

p>Papp & Černý noemen ook Cirsium; this needs conformation.

fenologie Larven in juli en september-october (Hering, 1957a).

phenology Larvae in July and September-October (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Duitsland, Polen, Slowakijë, Frankrijk, Spanje (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Germany, Poland, Slovakia, France, Spain (Fauna Europaea, 2010).

pop Donker zwartbruin.

pupa Dark blackish brown.

synoniemen Phytobia carlinae.

synonyms Phytobia carlinae.

literatuur

references

Černý (2011a), Hering (1944c, 1957a), Papp & Černý (2016a), Spencer (1971a,b), von Tschirnhaus (1999a).

29/03/2017