Amauromyza chenopodivora Spencer, 1971

Diptera, Agromyzidae

mijn De larve boort in het stengelparenchym en vreet dit tot het grondniveau uit. Maar eerst maakt het een gangmijntje in de groene stengelschors. Een enkele maal vindt ovipositie op het blad plaats, leidend tot een heel fijne gangetje (zonder frass), dat naar de hoofdnerf gaat, en vandaar naar de stengel. De plek waar de larve uiteindelijk naar buiten komt voor de verpopping is te zien als een rood-omrand gaatje in de stengel.

mine The larva bores in the pith of the stem, and eats this out while descending as low as the root collar. But before that it makes a linear mine in the green rind of the stem. Occasionally oviposition takes place on a leaf, leading to a fine corridor (withou frass) running towards the midrib, and from there to the stem. The place where the larva finally exits the stem for pupation is indicated by a red-ringed hole.

waardplanten: Amaranthaceae, oligofaag

hostplants: Amaranthaceae, oligophagous

Amaranthus; Chenopodium album.

fenologie Larven in mei-juni (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May-June (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1996a).

NE waargenomen (de Meijere, 1924a, 1939a, als abnormalis).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1996a).

NE recorded (de Meijere, 1924a,1939a, as abnormalis).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot Frankrijk, en van Engeland tot de Baltische Staten en Slowakije (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to France, and from the UK to the Baltic States and Slovakia (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Dizygomyza, Phytobia abnormalis: auctorum; de echte Amauromyza abnormalis (Malloch, 1913) is een Noord-Amerikaanse soort (Spencer, 1971a).

synonyms Dizygomyza, Phytobia abnormalis: auctorum; the real Amauromyza abnormalis (Malloch, 1913) is a North American species (Spencer, 1971a).

literatuur

references

Beuk (2002a), Černý & Vála (1999a), Černý, Vála & Barták (2001a), Hering (1955b, 1956a, 1957a, 1960a), Kabos (1971a), de Meijere (1924a, 1939a), Ostrauskas, Pakalniškis & Taluntyte (2003a), Pakalniškis (1986a), Papp (2009a), Papp & Černý (2016a), Robbins (1991a), Sasakawa (1961a), Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1996a), Spencer (1971a, 1972a, 1976a), Starke (1942a), von Tschirnhaus (1999a), Zlobin (1986b).

29/03/2017