Amauromyza elaeagni (Rohdendorf-Holmanová, 1959)

Diptera, Agromyzidae

mijn Bovenzijdige lange smalle gang, gevolgd door, en heel vaak overlopen door, een blaas. Frass ten dele in korte draadstukjes. Larve verlaat de mijn voor de verpopping.

mine Long and narrow upper-surface corridor, followed, and often overrun, by a blotch. Frass partly in short thread fragments. Pupation outside the mine.

waardplanten: Elaeagnaceae, monofaag

hostplants: Elaeagnaceae, monophagous

Elaeagnus angustifolia.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Roemenië (Fauna Europaea, 2010); door Kollár & Hrubík (2009a) gemeld uit Slowakijë.

distribution within Europe Roumania (Fauna Europaea, 2010); recorded by Kollár & Hrubík (2009a) from Slovakia.

opmerkingen De enige eueropese agromyzidae op de familie Elaeagnaceae (Griffiths, 1976b). Gezien de populariteit van Elaeagnus-soorten in parken en tuinen een soort om naar uit te kijken.

notes The only European agromyzid on the family Elaeagnaceae (Griffiths, 1976b). Because of the popularity of Elaeagnus species in parks and gardens a species worth looking for.

literatuur

references

Černý & Merz (2006a), Drăghia (1967a, 1968a, 1972a, 1974a), Griffiths (1976b), Kollár & Hrubík (2009a), Popescu-Gorj & Drăghia (1968a), Ureche (2010a).

27/12/2011