Amauromyza karli (Hendel, 1927)

Diptera, Agromyzidae

mijn Pas ruim 80 jaar nadat de soort beschreven werd lukte het Gil-Ortiz ea (2009a) om de soort aan een waardplant te koppelen. De mijn (als er al sprake is van een mijn) is echter nog onbekend.

mine Only well over 80 years after its description Gil-Ortiz, Falcó-Garí, Oltra-Moscardó, Martinez, Moreno-Marí & Jiménez-Peydró (2009a) succeeded in associating this species with a hostplant. Unfortunately the mine (if at all there is a mine) remains undescribed.

waardplanten: Amaranthaceae, monofaag(?)

hostplants: Amranthaceae, monophagous (?)

Chenopodium vulvaria.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland en Polen tot Spanje, de Alpen en Roemenië (Černý & Merz, 2006a; Gil-Ortiz ao, 2009a; Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Germany and Poland to Spain, the Alps, and Romania (Černý & Merz, 2006a; Gil-Ortiz ao, 2009a; Fauna Europaea, 2010).

literatuur

references

Boucher (2012a), Černý (2011a), Černý & Merz (2006a), Gil Ortiz (2009a), Gil-Ortiz, Falcó-Garí, Oltra-Moscardó, Martinez, Moreno-Marí & Jiménez-Peydró (2009a), Martinez (1984a), Spencer (1971a), von Tschirnhaus (1999a).

22/01/2017