Amauromyza leonuri Spencer, 1971

Diptera, Agromyzidae

Leonurus cardiaca, Nieuwendam

8429

Leonurus cardiaca, Nieuwendam

detail van de begingang

8429_det

detail of the initial corridor

mijn Smalle bovenzijdige gangmijn, na de eerste vervelling plotseling overgaand in een grote primaire blaasmijn. Frass in de gang in onregelmatige zwarte stroken en brokjes. Verpopping buiten de mijn.

mine Narrow upper-surface corridor, after the first moult suddenly changing into a large primanry blotch. Frass in the corridor in irregular black stripes and granules. Pupation outside the mine.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Leonurus cardiaca.

Een vermelding van Lamium door Papp & Černý is te terloops op geloofwaardig te zijn.

A reference to Lamium by Papp & Černý is to casual to be reliable.

fenologie Larven gevonden midden juni (Spencer, 1971b).

phenology Larvae found in mid June (Spencer, 1971b).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

NE waargenomen (Ellis).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2007).

NE recorded (Ellis).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Duitsland en Polen (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe Germany and Poland (Fauna Europaea, 2007).

larve onbekend.

larva unknown.

puparium onbekend.

puparium unknown.

opmerkingen Het afgebeelde materiaal (uit een kleine heemtuin in Amsterdam) spoort goed met Spencer's beschrijving van de mijn. Soortgelijk materiaal is gevonden in Overveen, het JP Tijssepark in Amsatelveen en door BJ de Vries in zijn tuin te Diemen.

De soort is door Spencer (1971b) beschreven aan de hand van materiaal uit de botanische tuin van Berlijn.

notes The illustrated material, from a small botanical garden in Amsterdam, fits well in Spencer's description of the mine. Equivalent material has been found in Overveen, the JP Tijsse botanical park in Amstelveen and by BJ de Vries in his home garden in Diemen.

The species was described by Spencer (1971b) after material from the botanical garden of Berlin.

literatuur

references

Černý & Merz (2005a, 2007a), Papp & Černý (2016a), Spencer (1971b), von Tschirnhaus (1999a).

29/03/2017