Amauromyza maculosa (Malloch, 1913)

Diptera, Agromyzidae

mijn Primaire blaasmijn zonder vraatlijnen. Eén larve in een mijn, maar vaak verscheidene mijnen op een blad, die dan gewoonlijk samenvloeien. Verpopping buiten de mijn (Spencer, 1973b).

mine Primary blotch without feeding lines. Larva solitary, but often several mines in a leaf, that mostly merge in the end. Pupation outside the mine

waardplanten Allerlei Asteraceae; gevaarlijke plaag van kasteelten, met name sla, Aster, Dahlia en chrysanthen.

hostplants Various Asteraceae; a serious pest of greenhouse crops, in particular lettuce, Aster, Dahlia and chrysanthemums.

BENELUX

Niet in de Beneux-landen.

BENELUX

Not in the Benelux countries

verspreiding binnen Europa Oorspronkelijk Zuidamerikaanse soort, nu ook in het wild in de zuidelijke staten van de United States. Middels quarantaine-maatregelen wordt geprobeerd vestiging in Europa te voorkomen (Darvas & Papp, 2000a).

distribution within Europe Originally a South American species, now established in the wild in the southern states of the United States. By quarantine mearures on tries tp prevent introduction of this pest in Europe (Darvas & Papp, 2000a).

larve Achterspiraculum met 3 papillen (Spencer, 1973b).

larva Rear spiraculum with 3 papillae (Spencer, 1973b).

puparium Opvallend roodachtig (Spencer, 1973b).

puparium Strikingly reddish (Spencer, 1973b).

synoniemen Agromyza guaranitica Brèthes.

synonyms Agromyza guaranitica Brèthes.

opmerkingen volwassen vliegjes zijn herkenbaar doordat de haltertjes tweekleurig zijn: wit met een zwarte top.

notes Adult flies are characteristic by having their halteres white with a black tip.

21/01/2017