Americina media (Becker, 1894)

Diptera, Scathophagidae

Polygonatum multiflorum, Ommen, het Laar

7122

Polygonatum multiflorum, Ommen, het Laar

mijn Grote blaasmijn met een groepje van ca. 5 maden. Bij het begin van de mijn aan de bladonderzijde een groepje langgerekte eischaaltjes. Verpopping buiten de mijn.

mine Large blotch, with a group of some 5 larvae. At the start of the mine on the leaf underside a group of elliptic egg shells. Pupation outside the mine.

waardplanten: Asparagaceae, oligofaag

hostplants: Asparagaceae, oligophagous

Convalliaria majalis; Maianthemum bifolium; Polygonatum multiflorum, odoratum, verticillatum.

fenologie Larven van mei-augustus (Hering, 1957a).

phenology Larvae from May to August (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Ellis: Beusdal, Kelmis).

NE waargenomen (de Meijere, 1939a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (Ellis: Beusdal, Kelmis).

NE recorded (de Meijere, 1939a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië en noordelijk Rusland tot de Pyreneeën, en van Frankrijk tot Polen en Hongarijë (Fauna Europaea, 2008); ook Bulgarijë (Tomov & Krusteva, 2007a).

distribution within Europe From Scandinavia and northern Russia to the Pyrenees, and from France to Poland and Hungary (Fauna Europaea, 2008); also Bulgaria (Tomov & Krusteva, 2007a).

synoniemen Chylizosoma medium, Parallelomma media (zie Sifner, 2008a).

synonyms Chylizosoma medium, Parallelomma media (see Sifner, 2008a).

literatuur

references

Beiger (1958a, 1960a, 1970a), Buhr (1933a), Haase (1942a), Hackman (1957a), Hartig (1939a), Hering (1921a, 1924b, 1957a), de Jong (1999a), Maček (1999a), de Meijere (1939a), Nelson (1990a), Nowakowski (1954a), Püchhel (1999a), Sifner (2008a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Spitzer (1972a), Starý (1930a), Tomov & Krusteva (2007a), Sifner (2008a).

25/11/2011