Aulagromyza atlantidis (Spencer, 1967)

Diptera, Agromyizidae

mijn Onregelmatige, bovenzijdige blaasmijn; frass groenig, verspreid. Verpopping waarschijnlijk buiten de mijn.

mine Irregular upper-surface blotch; frass greenish, diffused. Pupation probably outside the mine.

waardplanten: Caprifoliaceae, nauw monofaag

hostplants: Caprifoliaceae, narrowly monophagous

Lonicera biflora.

fenologie Larven op 20 januari.

phenology Larvae on January 20th.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Marokko.

distribution within Europe Morocco.

larve Voorste deel van de bovenste achterwaartae arm van het kopskelet met een vezelig aanhangsel; voorspiraculum met 9, achterspiraculum met 13 papillen.

larva Anterior section of upper rear arm the the cephalic skeleton with a fibrous structure attached; front spiraculum with 9, rear spiraculum with 13 papillae.

pop Bleek, gelig.

pupa Pale, straw-coloured.

literatuur

references

Spencer (1967a).

modif. 6.iii.2009