Aulagromyza fraxini (Beiger, 1980)

Diptera, Agromyzidae

Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa, Moldavië; uit Hering (1932g)

Aulagromyza fraxini mines

Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa, Moldova; from Hering (1932g)

Fraxinus cf. angustifolia, Bulgarije, Varna © Stéphane Claerebout

Aulagromyza fraxini: mines on Fraxinus cf. angustifolia

Fraxinus cf. angustifolia, Bulgaria, Varna © Stéphane Claerebout

mijn

Aulagromyza fraxini: mine

mine

zelfde mijn, in doorzicht

Aulagromyza fraxini: mine, lighted from behind

same mine, lighted from behind

mijn met boogsnede

Aulagromyza fraxini: mine with exit slit

mine with exit slit

mijn Fijn, niet al te sterk gekronkeld, bovenzijdig, snel breder wordend gangetje. Frass als kleine staafjes regelmatig aan weerszijden van de gang. Verpopping buiten de mijn (foto hierboven).

mine Fine, not too tortuous, upper-surface, quickly widening gallery. Frass as small rods regularly at either side. Pupation external (picture above).

waardplanten: Oleaceae, monofaag

hostplants: Oleaceae, monophagous

Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (= F. pannonica), pallisiae.

Hering (1932g) vermeldt de mijn van F. excelsior, maar de afbeelding laat zien dat de blaadjes evenveel zijnerven als tandjes hebben, wat indicatief is voor angustifolia.

Hering (1932g) attributes the mine to F. excelsior, but his picture shows that the leaflets have as many thoothlets as lateral veins, which indicates angustifolia.

fenologie Larven tot in augusutus, maar (Hering, 1957a), but Skuhravá & Roques (2000a) schrijven over imagines in april.

phenology Larvae until August (Hering, 1957a), but Skuhravá & Roques (2000a) report adults in April.

verspreiding binnen Europa Moldavië en Bulgarijë (Fauna Europaea, 2010); door Hering (1960a) genoemd uit Roemenië, en door Süss (1999a) gevonden op Sicilië.

distribution within Europe Moldova and Bulgaria (Fauna Europaea, 2010); mentioned by Hering (1960a) from Romania, and found by Süss (1999a) in Sicily.

larve Achterspiraculum met drie papillen; mandibel met twee tanden, de voorste van de lange, rechter mandibel sterk uitgetrokken, wat aan een Liriomyza doet denken (Hering, 1960a). Zie ook Papp & Černý.

larva Posterior spiraculum with three papillae; mandible with two teeth, the distal one on the longest, right mandible quite long, reminding a Liriomyza (Hering, 1960a). See also Papp & Černý.

synoniemen Amauromymza, Paraphytomyza fraxini.

synonyms Amauromymza, Paraphytomyza fraxini.

opmerkingen Tot de beschrijving van het imago door Beiger alleen als mijn bekend.

notes Until the description of the adult by Beiger known only as mine.

literatuur

references

Hering (1932g, 1957a, 1960a), Papp & Černý (2016a), Skuhravá & Roques (2000a), Süss (1999a).

29/03/2017