Aulagromyza orphana (Hendel, 1920)

Diptera, Agromyzidae

mijn De mijn begint in een blad, dat later verwelkt (hiernaar zoeken om deze mijn te vinden!). Vervolgens gaat de larve verder in een een stengelschorsmijn.

mine The mine begins in a leaf, that soon withers (sign to look for, when trying to find this miner). The larva continues living as a miner in the skin of the stem.

waardplanten: Rubiaceae, monofaag

hostplants: Rubiaceae, monophagous

Galium aparine.

fenologie Larven in juli-augustus (Hering, 1957a); juni (Dempewolf, 2001).

phenology Larvae in July-August (Hering, 1957a); June (Dempewolf, 2001).

BENELUX

BE waargenomen (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1999a).

NE waargenomen (de Meijere, 1924a, 1939a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1999a).

NE recorded (de Meijere, 1924a, 1939a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van de Britse Eilanden, Denemarken en Polen tot het Iberisch Schieriland; ook Thracië (Fauna Europaea, 2007) ook Turkijë (Civelek, Deeming & Önder, 2000a).

distribution within Europe From the British Isles, Denmark en Poland to the Iberian Peninsula; also in Thrace (Fauna Europaea, 2007) and Turkey (Civelek, Deeming & Önder, 2000a).

larve De larve wordt beschreven door de Meijere (1941a) en Dempewolf (2001a); achterspiraculum met ca. 25 papillen, geplaatst in een hoefijzervorm. Het achterste segment heeft een opvallende, lange, zakachtige uitstulping.

larva The larva is described by de Meijere (1941a) and Dempewolf (2001a); rear spiraculum with about 25 papillae in a semicircle. The last abdominal segment with a conspicuous, long, sac-like protuberance.

synoniemen . Paraphytomyza, Phytagromyza orphana.

synonyms Paraphytomyza, Phytagromyza orphana.

opmerkingen Het verband tussen de larve en de volwassen vlieg is nog niet middels uitkweken bevestigd (Spencer, 1976a; Dempewolf, 2001a). Dempewolf vond bovendien in Bielefeld dat de ovipositie altijd plaatsvindt in de stengel, en niet in het blad.

notes The association between larva and fly has not yet been established by breeding (Spencer, 1976a; Dempewolf, 2001a). Moreover, Dempewolf found that in Bielefeld oviposition invariably takes place in the stem, not in a leaf.

literatuur

references

Černý (2001a, 2007a, 2011a), Černý & Merz (2006a), Černý & Vála (1999a), Černý, Vála & Barták (2001a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Civelek, Deeming & Önder (2000a), Gil Ortiz (2009a), Hering (1955b), Papp & Černý (2016a), Robbins (1991a), Spencer (1954a, 1972a, 1976a), von Tschirnhaus (1999a).

28/04/2017