Aulagromyza tremulae (Hering, 1955)

Diptera, Agromyzidae

Populus tremula, België, prov. Henegouwen, Hennuyères; © Jean-Yves Baugnée

Aulagromyza tremulae mine

Populus tremula, Belgium, prov. Hainaut, Hennuyères; © Jean-Yves Baugnée

Populus tremula, Duin en Kruidberg

Aulagromyza tremulae mine

Populus tremula, Duin en Kruidberg

mijn Gelige onderzijdige gangmijn, met onregelmatig uitgevreten wanden. Frasskorrels fijn, onregelmatig verspreid. Verpopping buiten de mijn; boogsnede in onderepidermis.

mine Yellowish, lower-surface corridor with irregular sides. Frass in fine grains, irregularly scattered. Pupation outside the mine, exit slit in lower epidermis.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Populus x canadensis, deltoides, nigra, tremula.

fenologie Larven in mei-juni en september (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May-June and September (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

NE waargenomen (Ellis, enkele vondsten in de duinen).

LUX waargenomen (Ellis, Kautenbach).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2007).

NE recorded (Ellis, some finds in the dune area).

LUX recorded (Ellis, Kautenbach).

verspreiding binnen Europa Van Noorwegen tot Duitsland, en van Ierland tot de Baltische Staten en Polen (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Naorway to Germany, and from Ireland to the Baltic States and Poland (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Paraphytomyza, Phytagromyza tremulae.

synonyms Paraphytomyza, Phytagromyza tremulae.

opmerkingen De soort werd door Hering formeel beschreven in deel 3 van zijn grote boek uit 1957a, maar al in 1955a beschrijft hij de larve. In tegenstelling tot wat gesteld wordt door onder meer von Tschirnhaus (1999a) en Fauna Europa (2007) is 1955 het correcte jaar van publicatie. (De vermelding door Spencer (1953a) van Phytagromyza tremulae Hering, 1953 als nieuwe soort voor de Britse fauna is een nomen nudum.)

notes The species was formally described by Hering in volume 3 of his major work of 1957a, but the larva is already described by him in 1955a. Contrary to what is stated by von Tschirnhaus (1999a) and Fauna Europaea (2007) and others, 1955 is the correct year of publication. (The reference by Spencer (1953a) of Phytagromyza tremulae Hering, 1953 as a new species of the British fauna is a nomen nudum.)

literatuur

references

Buhr (1964a), Griffiths (1962a), Hering (1955a, 1957a), Maček (1999a), Martinez & Gumez (1998a), Michalska (2003a), Ostrauskas, Pakalniškis & Taluntyte (2003a), Pakalniškis (1990a), Papp & Černý (2016a), Robbins (1991a), Spencer (1953a, 1972a, 1976a), Stammer (2016a), von Tschirnhaus (1999a), Zoerner (1969a, 1970a)

31/03/2017