Aulagromyza tridentata (Loew, 1858)

Diptera, Agromyzidae

Salix alba, Nieuwendam

7196

Salix alba, Nieuwendam

zelfde mijn, detail

7196 detail

same mine, detail

Salix triandra, Nederhorst den Berg: bovenzijdige mijn

16741

Salix triandra, Nederhorst den Berg: upper-surface mine

details

16741_detail 16741_2

details

mijn Gelige primaire blaasmijn, bijna altijd onderzijdig. Verpopping gewoonlijk buiten de mijn, minder vaak wordt het puparium in de opening gevormd, soms zelfs al in de gesloten mijn. De boogsnede die de larve maakt bij het verlaten van de mijn heeft een kenmerkende vorm: een perfecte halve cirkel.

mine Yellowish primary blotch, almost invariably lower-surface. Pupation generally outside the mine; less often the puparium is formed in the opening, sometimes even in the closed mine. The exit slit (when made by the larva) has a characteristic shape: a perfect semi-circle.

waardplanten Salicaceae, monofaag

hostplants Salicaceae, monophagous

Salix alba, aurita, caprea, cinerea, fragilis, myrsinifolia, pentandra, purpurea, triandra, viminalis.

Onder meer Hering (1925a), Buhr (1932a), Haase (1942a), Kabos (1971a) en Nowakowski (1954a) noemen tridentata van Populus-soorten, maar dat berust op verwarring met andere Aulagromyza-soorten.

A. o. Hering (1925a), Buhr (1932a), Haase (1942a), Kabos (1971a) and Nowakowski (1954a) report tridentata from Populus species, but that is due to confusion with other Aulagromyza species.

fenologie Larven in juni-juli en september (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June-July and September (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (De Bruyn & von Tschirnhaus, 1991a).

NE waargenomen (van der Wulp, 1871a; de Meijere, 1924a, 1939a).

LUX moet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (De Bruyn & von Tschirnhaus, 1991a).

NE recorded (van der Wulp, 1871a; de Meijere, 1924a, 1939a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot Frankrijk en Italië, en van Engeland tot de Baltische Staten en Polen (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to France and Italy, and from England to the Baltic States and Poland (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Phytomyza, Paraphytomyza, Phytagromyza tridentata.

synonyms Phytomyza, Paraphytomyza, Phytagromyza tridentata.

opmerkingen Mijnen van A. tridentatata kunnen gemakkelijk worden verward met jonge blaasmijnen van Phyllonorycter-soorten.

notes Mines of A. tridentata can easily be confused with young tentiform mines of Phyllonorycter species.

literatuur

references

Beuk (200a), Bland (1994c), De Bruyn & von Tschirnhaus (1991a), Buhr (1932a, 1941b, 1964a), Drăghia (1971a, 1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Haase (1942a), Hering (1923a, 1925a, 1955a,b, 1957a), Huber (1969a), Kabos (1971a), Kvičala (1938a), Maček (1999a), Manning (1956a), de Meijere (1924a, 1925a, 1939a), Michalska (2003a), Nowakowski (1954a), Pakalniškis (1982b), Papp & Černý (2016a), Pârvu (2005a), Popescu-Gorj & Drăghia (1968a), Robbins (1991a), Skala & Zavřel (1945a), Skuhravá & Roques (2000a), Sønderup (1949a), Spencer (1972a, 1976a), Starke (1942a), Starý (1930a), Süss (1982a), von Tschirnhaus (1999a), van der Wulp (1871a), Zoerner (1969a, 1970a)

29/03/2017