Botanophila depressa (Stein, 1907)

Diptera, Anthomyiidae

mijn Blaasmijn.

mine Blotch.

waardplanten: Amaranthaceae, oligofaag

hostplants: Amaranthaceae, oligophagous

Halimione pedunculata, Suaeda maritima.

Misschien ook Spergularia media.

Perhaps also Spergularia media.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Slechts bekend uit Zweden, Denemarken, Engeland en Duitsland (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe Known only from Sweden, Denmark, the UK and Germany (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Botanophila oraria (Collin, 1967); Pegohylemyia oraria.

synonyms Botanophila oraria (Collin, 1967); Pegohylemyia oraria.

opmerkingen Niet genoemd in Hering (1957a).

notes Not mentioned in Hering (1957a).

literatuur:

references:

Bland (1994b).

21/01/2017