Botanophila fugax (Meigen, 1926)

Diptera, Anthomyiidae

mijn De langgerekt-ovale eieren aan boven- of onderzijde van het blad. Ze hebben onregelmatig gekielde ribben die van het ene eind tot het ander lopen (Miles, 1952a, 1953a). De larve leeft primair in stengel en bladsteel, maar kan van daaruit gangachtige uitlopers maken in de bladschijf. Mijnen zouden mogelijk te onderscheiden zijn van die van Delia platura doordat Delia-mijnen verscheidene larven zouden bevatten, Botanophila-mijnen slechts één (Hering, 1957a; Robbins, 1991a).

mine Elongated-oval eggs are deposited at either side of the leaf. They have irregularly keeled ribs running from one pole to the other (Miles, 1952a, 1953a). The larva primarily lives as a borer in stem and petioles, but is capable of making corridor-like excursions in the lamina. Possibly mines can be distinguished from those of Delia platura by harbouring just one larva, unlike the communal mines of Delia (Hering, 1957a; Robbins, 1991a).

waardplanten: Amaranthaceae, monofaag (?)

hostplants: Amaranthaceae, monophagous (?)

Spinacia oleracea.

Séguy (1950a) noemt daarenboven Dianthus chinensis, caryophyllus. Dit wordt door latere auteurs niet herhaald.

Séguy (1950a) additionally mentions Dianthus chinensis, caryophyllus. This is not repeated by later authors.

BENELUX

BE waargenomen (Gosseries & Ackland, 1991a).

NE waargenomen (de Meijere, 1939a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Gosseries & Ackland, 1991a).

NE recorded (de Meijere, 1939a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Waarschijnlijk heel Europa (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe Probably all of Europe (Fauna Europaea, 2007).

ei, larve en puparium Beschreven door Miles (1952a) en Dušek (1969a).

egg, larva, and pupaprium Described by Miles (1952a) and Dušek (1969a).

synoniemen Chortophila, Hylemyia, Pegohylemyia, Phorbia fugax.

synonyms Chortophila, Hylemyia, Pegohylemyia, Phorbia fugax.

literatuur

references

(Gosseries & Ackland (1991a), Dušek (1969a), Hering (1957a), de Meijere (1939a), Miles (1952a, 1953a), Robbins (1991a), Séguy (1950a), Teschner (1999a).

17/09/2014