Cerodontha calamagrostidis Nowakowski, 1967

Diptera, Agromyzidae

mijn Onderzijdige gangmijn; larve solitair. Puparium gewoonlijk buiten de mijn gevormd.

mine Lower-surface corridor; larva solitary. Pupation mostly outside the mine.

waardplanten: Poaceae, nauw oligofaag

hostplants: Poaceae, narrowly oligphagous

Alopecurus pratensis; Calamagrostis arundinacea, canescens, epigeios, villosa.

Voorkeur voor vochtige standplaatsen.

Preference for damp situations.

fenologie Larven in juni-augustus, zelden september (Nowakowski, 1973a).

phenology Larvae in June-August, rarely September (Nowakowski, 1973a).

BENELUX

niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot Frankrijk, en van Engeland tot de Baltische Staten en Hongarijë (Fauna Europaea, 2007); ook Italië (Süss, 2003a).

distribution within Europe From Scandinavia to France, and from the UK to the Baltic States and Hungary (Fauna Europaea, 2007); also Italy (Süss, 2003a).

larve Beschreven door Nowakowski (1973a); achterspiraculum in de vorm van een bootshaak.

larva Described by Nowakowski (1973a); rear spiraculum shaped like a boathook.

puparium Nowakowski (1973a).

puparium Nowakowski (1973a).

synoniemen Cerodontha nowakowskii Zlobin, 1984; C. spenceri Nowakowski, 1967; C. tschirnhausi Nowakowski, 1972.

synonyms Cerodontha nowakowskii Zlobin, 1984; C. spenceri Nowakowski, 1967; C. tschirnhausi Nowakowski, 1972.

opmerkingen Behoort tot het subgenus Poemyza (Nowakowski, 1973a).

notes Member of the subgenus Poemyza (Nowakowski, 1973a).

synoniemen: Cerodontha pappi Zlobin, 1980.

De vorm die leeft op Calamagrostis epigejos werd door Nowakowski (1967a, 1973a) als een aparte soort beschouwd, Cerodontha spenceri, maar door Zlobin (1984a) en von Tschirnhaus (1999a) is die gesynonymiseerd met calamagrostidis.

synonyms: Cerodontha pappi Zlobin, 1980.

The form living on Calamagrostis epigejos was considered a separate species by Nowakowski (1967a, 1973a), viz. Cerodontha spenceri, but has been synomised by Zlobin (1984a) and von Tschirnhaus (1999a) with calamagrostidis.

literatuur

references

Bland (2001a), Černý (2001a), Černý & Merz (2007a), Černý & Vála (1999a), Černý, Vála & Barták (2001a), Martinez (1987a), Nowakowski (1973a), Pakalniškis (1990a), Papp & Černý (2016a), Spencer (1976a), Süss (2003a), von Tschirnhaus (1982a. 1999a), Zlobin (1984a, 1986b).

28/03/2017