Cerodontha calosoma (Hendel, 1931)

Diptera, Agromyzidae

mijn Niet bekend.

mine Unknown.

waardplanten De enige, overigens niet gedocumenteerde, opgave van een waardplant is van Robbins (1991a): Elytrygia repens.

hostplants The only, moreover undocumented, reference to a hostplant is by Robbins (1991a): Elytrigia repens.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot Duitsland; ook Engeland (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to Germany; also UK (Fauna Europaea, 2007).

larve Niet bekend.

larva Unknown.

puparium Geelbruin met diepe insnoeringen tussen de segmenten. Achterspiracula op de top van twee kegelvormige uiteenwijkende bulten (Spencer, 1969b).

puparium Yellow-brown, with deep intersegmental constrictions. Rear spiracula on top of two conical divergent protuberances (Spencer, 1969b).

opmerkingen Behoort tot het subgenus Poemyza (Nowakowski, 1973a).

notes Member of the subgenus Poemyza (Nowakowski, 1973a).

literatuur

references

Andersen & Jonassen (1994a), Papp & Černý (2016a), Robbins (1991a), Spencer (1976a), von Tschirnhaus (1999a).

28/03/2017