Cerodontha caricicola (Hering, 1926)

Diptera, Agromyzidae

Carex sylvatica, Amstelveen, JP Thijssepark

8452

Carex sylvatica, Amstelveen, JP Thijssepark

mijn Lange bovenzijdige gangmijn vooral in het topgedeelte van de bladeren. De mijn daalt af, maar verandert enige malen van richting (op-neer-op). Frass in één grote klomp. Puparium in de mijn, met frass aan de buikzijde in de mijn vastgekit.

mine Long upper-surface corridor, mainly in the top half of the blade. De mine descends, but changes direction a few times (up, down, up). Frass in one big lump. Puparium in the mine, fastened ventrally in the mine with dried frass.

waardplanten: Cyperaceae, monofaag

hostplants: Cyperaceae, monophagous

Carex arenaria, digitata, flacca, hirta, leporina, muricata, pendula, pilosa, pilulifera, remota, sempervirens, sylvatica.

C. sylvatica is de voornaamste waardplant.

C. sylvatica is the main hostplant.

fenologie Larven in juli en november-december (Hering, 1957a).

phenology Larvae in July and November-December (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Ellis, prov. Liège & Luxembourg).

NE waargenomen (Elis, verscheidene vindplaatsen).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Ellis, prov. Liège & Luxembourg).

NE recorded (Ellis, several localities).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van de Baltische Staten tot Frankrijk, en van Engeland tot Hongarijë; mogelijk ook in Scandinavië (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From the Baltic States to France, and from the UK to Hungary; possibly also Scandinavia (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Dizygomyza, Phytobia sonderupi Hering, 1937.

synonyms Dizygomyza, Phytobia sonderupi Hering, 1937.

opmerkingen Vermeldingen van Carex acutiformis, elata en pseudocyperus berusten vermoedelijk op verwarring met Cerodontha morosa.

Behoort tot het subgenus Dizygomyza (Nowakowski, 1973a).

notes References from Carex acutiformis, elata and pseudocyperus probably are due to confusion with Cerodontha morosa.

Member of the subgenus Dizygomyza (Nowakowski, 1973a).

literatuur

references

Černý & Merz (2005a, 2007a), Černý & Vála (1999a), Griffiths (1962a, 1964a), Groschke (1954a), Hering (1926b, 1957a), Michalska (1970a), Nowakowski (1973a), Pakalniškis (1990a, 1993a, 1996a), Papp & Černý (2016a), Robbins (1991a), Sønderup (1949a), Spencer (1954a, 1972a, 1976a), von Tschirnhaus (1999a).

28/03/2017