Cerodontha chaixiana (Hering, 1956)

Diptera, Agromyzidae

mijn Gangmijn in het topdeel van een blad, opstijgend, daarna weer afdalend, boven- of onderzijdige, plaatseljk interpanrenchymaal. Frass in een of twee grote klonten. Verpopping buiten de mijn.

mine Corridor in the distal part of a leaf, running upwards at first, descending later, upper- or lower-surface, locally interparenchymatous. Frass in one or two big lumps. Pupation outside the mine.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Poa chaixii, pratensis.

fenologie Larven in (mei) juni-october (november) (Nowakowski, 1973a).

phenology Larvae in (May) June - October (November) (Nowakowski, 1973a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Nor known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Duitsland, Polen, Tsjechië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Germany, Poland, Czechia (Fauna Europaea, 2009).

puparium Puparium van de zomergeneratie met een duidelijke lengtestreep.

puparium Puparium of the summer generation with a clear length line.

opmerkingen Subgenus Dizygomyza, onderdeel van de soortengroep van C. morosa (Nowakowski, 1973a).

notes Subgenus Dizygomyza, member of the C. morosa. species group (Nowakowski, 1973a).

literatuur

references

Beri (1971b), Černý (2001a), Groschke (1957a), Hering (1955a, 1957a), Nowakowski (1973a), Papp & Černý (2016a), von Tschirnhaus (1999a).

28/03/2017