Cerodontha denticornis (Panzer, 1806)

Diptera, Agromyzidae

mijn Mijn begint als een smalle, meestal boven-, maar soms ook onderzijdige of interparenchymale gang in de bladschijf, die afdaalt naar het tongetje en van daaruit verder gaat in de bladschede, meestal de binnenzijde daarvan. Meestal maar één mijn per blad. Verpopping in een poppenwieg aan de rand van de bladschede.

Mijn noch larve zijn te onderscheiden van die van C. fulvipes die, voorzover bekend, uitsluitend leeft op Poa trivialis (Nowakowski, 1973a).

mine Mine begins as a narrow, usually upper-surface, occasionally lower-surface or interparenchymatous corridor in the blade, that descends towards the ligule, thence continues into the leaf sheath, generally at its inside. Usually only one mine per leaf. Puparium in a pupal chamber at the margin of the leaf sheath.

Neither mine nor larva can be distinguished from that of C. fulvipes that, as far as known, lives exclusively on Poa trivialis (Nowakowski, 1973a).

waardplanten: Poaceae, breed oligofaag

hostplants: Poaceae, widely oligophagous

Agropyron; Alopecurus pratensis; Arundo donax; Avena; Calamagrostis arundinacea, epigeios; Dactylis glomerata; Elytrigia repens; Holcus lanatus, mollis; Hordeum distichon, vulgare; Lolium; Phalaroides arundinacea, Phleum pratense; Poa; Schedonorus giganteus, pratensis; Secale cereale; Triticum aestivum.

Hering (1957a) vermeldt ook Phragmites australis, maar Nowakowski twijfelt daarover.

Hering (1957a) also mentions Phragmites australis, but Nowakowski doubts this.

fenologie Larven in juni-september, soms october (Nowakowski, 1973a).

phenology Larae in June-September, sometimes October (Nowakowski, 1973a).

BENELUX

BE waargenomen (De Bruyn & von Tschirnhaus, 1991a).

NE waargenomen (de Meijere 1924a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (De Bruyn & von Tschirnhaus, 1991a).

NE recorded (de Meijere 1924a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe Entire Europe (Fauna Europaea, 2007).

larve Venturi (1946a), Sasakawa (1961a), Nowakowski (1973a), , Darvas & Papp (1985a), Dempewolf (2001a) en Darvas, Skuhravá & Andersen (2002a) beelden details van larve en puparium af. Voorspiraculum met 12-15 papillen, achterspiraculum met 15 in twee of drie groepen; mandibel met 2 tanden.

larva Venturi (1946a), Sasakawa (1961a), Nowakowski (1973a), Darvas & Papp (1985a), Dempewolf (2001a) and Darvas, Skuhravá & Andersen (2002a) illustrate details of larva and puparium. Front spiraculum with 12-15 papillae, rear spiraculum with 15 papillae in two or three groups; mandible with 2 teeth.

synoniemen Cerodontha acuticornis (Meigen, 1830); C. confinis (Meigen, 1830); C. nigritarsis (Meigen, 1830); C. meigenii (Fallén, 1923); C. nigriventris (Strobl, 1900); C. nigroscutellata (Strobl, 1900); C. semivittata (Strobl, 1909); C. tarsella (Zetterstedt, 1848); C lacustris Garg, 1971; C. narkandae Singh & Ipe, 1973.

synonyms Cerodontha acuticornis (Meigen, 1830); C. confinis (Meigen, 1830); C. nigritarsis (Meigen, 1830); C. meigenii (Fallén, 1923); C. nigriventris (Strobl, 1900); C. nigroscutellata (Strobl, 1900); C. semivittata (Strobl, 1909); C. tarsella (Zetterstedt, 1848); C lacustris Garg, 1971; C. narkandae Singh & Ipe, 1973.

opmerkingen Subgenus Cerodontha (Nowakowski, 1973a).

Er zijn geen meldingen van schade door deze soort, maar hij is in graslanden en graanvelden zeer talrijk, en daarom potentiëel gevaarlijk (Dempewolf, 2004a).

notes Member of the subgenus Cerodontha (Nowakowski, 1973a).

There are no reports of damage by this species, but it is very common in grasslands and cereal fields, and therefore a potential danger (Dempewolf, 2004a).

literatuur

references

Andersen & Jonassen (1994a), Benavent, Martínez, Moreno & Jiménez (2004a), Beuk (2002a), De Bruyn & von Tschirnhaus (1991a), Černý (2004a, 2007a, 2010a, 2011a), Černý, Barták & Roháček (2004a), Černý & Merz (2005a, 2006a, 2007a), Černý & Vála (1999a), Černý, Vála & Barták (2001a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Darvas & Papp (1985a), Darvas, Skuhravá & Andersen (2002a), Dempewolf (2004a), Gallo (1996a), Gil Ortiz (2009a), Hering (1943a, 1955b, 1957a), Martinez (1987a), de Meijere (1924a, 1939a), Nartshuk (2011a), Nowakowski (1973a), Pakalniškis (1990a), Papp & Černý (2016a), Robbins (1991a), Sasakawa (1961a), Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1995a, 1996a), Spencer (1957g, 1965a, 1966b, 1967a, 1972a,b, 1973b, 1974a, 1976a,b), Starke (1942a), Starý (1930a), Süss (1982a), von Tschirnhaus (1999a), Vála & Rohacek (1983a), Venturi (1946a), Zlobin (1986b).

27/04/2017