Cerodontha iridis Hendel, 1927

Diptera, Agromyzidae

Iris foetidissima (© Gabrijel Seljak, Slovenië)

-0058

Iris foetidissima (© Gabrijel Seljak, Slovenia)

mijn Twee tot 12 eieren worden apart op een blad afgezet, niet ver van de bladtop. De jonge larven maken aanvankelijk een kort, smal gangetje topwaarts. Vervolgens keert de richting van de gang om en wordt deze breder, zodat de individuele mijnen tot een enkele fuseren (Venturi, 1946b). Het resultaat is een grote blaasachtige mijn, meestal met verscheidene larven. De mijn wisselt sterk in diepte, waardoor deze in doorzicht pleksgewijs verandert van groen tot bijna glasachtig. De mijn bevat een aantal frassklompjes. Verpopping in de mijn. De puparia liggen bij elkaar in een rij, onderaan de mijn, georiënteerd dwars op de lengterichting van het blad.

mine Two to 12 eggs are separately inserted in a leaf, not far from the apex. The young larvae begin making a short, narrow, corridor that runs upwards. Soon the direction revers, the corridors quickly become wider and fuse. The result is a large blotchy mine, generally containing several larvae (Venturi, 1946b). The mine is very inconstant in depth, making it to vary, in lookthrough, from green to almost vitreous. Mines contain several lumps of frass. Pupation in the mine. The puparia lie close together in a row, in the lowest part of the mine, oriented perpendicularly to the leaf length.

waardplanten: Iridaceae, monofaag

hostplants: Iridaceae, monophagous

Iris foetidissima, orientalis, spuria.

Ook op andere tuin-irissen; niet op I. pseudacorus.

Also on other garden irises; not on I. pseudacorus.

fenologie Larven van juni tot october (Nowakowski, 1973a). In Italië twee generaties (Venturi, 1946b).

phenology Larvae from June-October (Nowakowski, 1973a). In Italy two generations (Venturi, 1946b).

BENELUX

Niet waargenomen in de Benelux-landen, maar dat moet een kwestie van tijd zijn: de soort treedt in alle omringende landen in tuinen op, soms zelfs schadelijk (Spencer, 1973b).

BENELUX

Not recorded in the Benelux countries; this probably is a matter of time, because the species occurs in the surrounding countries, sometimes even attaining pest status (Spencer, 1973b).

verspreiding binnen Europa Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Hongarijë en Portugal (Fauna Europaea); ook Tsjechië, Slovenië.

distribution within Europe UK, Germany, France, Italy, Hungary and Portugal (Fauna Europaea); als Czechia, Slovenia.

larve Beschreven door Nowakowski (1973a).

larva Described by Nowakowski (1973a).

synoniemen Phytobia iridis; Ph. iridophaga Hendel, 1931.

synonyms Phytobia iridis; Ph. iridophaga Hendel, 1931.

opmerkingen Behoort tot het subgenus Dizymomyza (Nowakowski, 1973a).

notes Member of the subgenus Dizymomyza (Nowakowski, 1973a).

literatuur

references

Černý (2013a), Griffiths (1962a), Hering (1957a), Nowakowski (1973a), Papp & Černý (2016a), Robbins (1991a), Spencer (1953a, 1954d, 1972a, 1973b), Süss (1982a), von Tschirnhaus (1999a), Vála & Rohacek (1983a)

Today is 28/03/2017. It is now 07:09