Cerodontha melicae Nowakowski, 1973

Diptera, Agromyzidae

mijn Grote witte mijn, meestal in de tweede helft van het blad; puparium in de mijn.

mine Large white mine, generally in the distal half of the leaf; puparium in the mine.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Calamagrostis arundinacea; Melica nutans, uniflora; Molinia caerulea; Poa chaixii.

Melica nutans is de voornaamste waardplant.

Melica nutans is the main hostplant.

fenologie Larven van juni tot september, in twee generaties.

phenology Larvae from June till September, in two generations.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Ierland tot Polen (Fauna Europaea, 2010), in laagland en gebergte.

distribution within Europe From Ireland to Poland (Fauna Europaea, 2010), at low levels and in mountaineous regions.

larve Identiek aan de larve van Cerodontha pygmaea.

larva Identical to the larva of Cerodontha pygmaea.

puparium Glanzend metalliek zwart, met een spinseldraad verankerd in de mijn.

puparium Shining metallic black, anchored in the mine by a silken thread.

synoniemen Mogelijk is melicae slechts een jong synoniem van C. incisa (Meigen, 1830).

synonyms Possibly melicae is but a junior synonym of C. incisa (Meigen, 1830).

opmerkingen Behoort tot het subgenus Poemyza (Nowakowski, 1973a).

notes Member of the subgenus Poemyza (Nowakowski, 1973a).

literatuur

references

Černý & Vála (1996a), Nowakowsi (1973a), Papp & Černý (2016a), von Tschirnhaus (1999a).

28/03/2017