Cerodontha mellita Spencer, 1971

Diptera, Agromyzidae

mijn Mijn in het centrale deel van het blad.

mine Mine in the central part of the leaf.

waardplanten: Cyperaceae, monofaag

hostplants: Cyperaceae, monophagous

Carex.

BENELUX

België: Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1999a, 2002a).

BENELUX

Belgium: Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1999a, 2002a).

verspreiding binnen Europa Britse Eilanden, België, Centraal Europa (Papp & Černý).

distribution within Europe British Isles, Belgium, Central Europe (Papp & Černý).

puparium bruinzwart.

puparium blackish brown.

synoniemen Cerodontha gemerensis Černý, 2012.

synonyms Cerodontha gemerensis Černý, 2012.

opmerkingen Behoort tot het subgenus Butomomyza (Nowakowski (1973a). De beschrijving door Nowakaski is gebaseerd op een onjuiste determinatie en heeft betrekking op C. angulata.

notes Member of the subgenus Butomomyza (Nowakowski (1973a). The description by Nowakowski is based on a misidentification, and refers to C. angulata.

literatuur:

references:

Spencer (1971a, 1972a), Nowakowsi (1973a), Papp & Černý (2016a), Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1999a, 2002a).

28/03/2017