Cerodontha phalaridis Nowakowski, 1967

Diptera, Agromyzidae

mijn Brede bovenzijdige gangmijn die opstijgt in de richting van de bladtop. Frass in enkele grote proppen. Meestal verscheidene larven bijeen in een mijn. Verpopping gewoonlijk buiten de mijn.

mine Broad, upper-surface corridor, that ascends in the direction of the leaf tip. Frass in a few large lumps. Mostly several larvae together in a mine. Pupation generally outside the mine.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Phalaroides arundinacea.

fenologie Larven in juni-september (Nowakowski, 1973a).

phenology Larvae in June-September (Nowakowski, 1973a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van de Baltische Staten tot Frankrijk, en van England tot Polen en Tshechië (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From the Baltic States to France, and from the UK to Poland and Czechia (Fauna Europaea, 2007).

larve Beschreven door Nowakowski (1973a). Voorspiraculum met ca. 15 papillen; papillen van de achterspiracula met sterk gekronkelde openingen.

larva Described by Nowakowski (1973a). Front spiraculum with about 15 papillae; papillae of the rear spiracula with contorted openings.

puparium Zwart, niet sterk glanzend, afgeplat en vrij diepe insnoeringen tussen de segmenten. Achterspiracula op twee kegelvormige uiteenwijkende bulten, dolkachtig uitgetrokken, steken niet door de epidermis van de mijn naar buiten; het geheel lijkt wat op een brede M.

puparium Black, not very shining, depressed and with fairly deep constrctions between the segments. Rear spiracula on two cone-shaped divergent protuberances, drawn out in the shape of a dagger, not penetrating the epidermis. The spiracula on their bases resemble a broad M.

opmerkingen Behoort tot het subgenus Poemyza (Nowkowski, 1973a).

notes Belongs tot the subgenus Poemyza (Nowkowski, 1973a).

literatuur

references

Černý & Vála (1996a), Nowawski (1973a), Papp & Černý (2016a), Robbins (1991a), Spencer (1972a), von Tschirnhaus (1999a), Zlobin (1984a).

28/03/2017