Cerodontha phragmitophila Hering, 1935

Diptera, Agromyzidae

Phragmites australis; uit Hering (1935a)

Cerodontha phragmitophila mine

Phragmites australis; from Hering (1935a)

mijn Verticaal verlopende gangmijn in de bladschede (zeer zelden ook in de bladschijf). Vaak verscheidene mijnen bijeen, soms samenvloeiend. Frass in verspreide kleine korrels. Puparium in de mijn.

mine Vertically oriented corridor in the leaf sheath (very rarely in the blade). Often several mines together, sometimes confluent. Frass in dispersed little granules. Pupation within the mine.

waardplanten Poaceae, nauw oligofaag

hostplants Poaceae, narrowly oligophagous

Arundo donax; Phragmites australis.

fenologie Larven in juni-juli en september-october (Nowakowski, 1973a).

phenology Larvae in June-Juny and September-October (Nowakowski, 1973a).

BENELUX

BE waargenomen (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1996a).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1996a).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2007).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van België tot het Iberisch Schiereiland en Italië, en van Polen tot Servië en Roemenië (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Belgium to the Iberian Peninsula and Italy, and from Poland to Serbia and Roumania (Fauna Europaea, 2007).

larve De mandibel is tweetandig (de Meijere, 1937a, Nowakowski, 1973a).

larva Mandible with two teeth (de Meijere, 1937a, Nowakowski, 1973a).

puparium Relatief slank; het voorspiraculum is zwak gegaffeld met ca. 10 papillen; het achterspiraculum ziet er uit als een vuist met ca. 15 onregelmatig gerangschikte grote papillen (Venturi, 1946a).

puparium Relatively slender; front spiraculum weakly bifid with about 10 papillae; rear spiraculum fist-shaped with ca. 15, irregularly arranged large papillae (Venturi, 1946a).

synoniemen C. arundinis Nowakowski, 1973.

synonyms C. arundinis Nowakowski, 1973.

opmerkingen Lid van het subgenus Cerodontha (Nowakowski (1973a).

In oude mijnen leeft de larve van de galmug Lasioptera donacis

notes Member of the subgenus Cerodontha (Nowakowski (1973a).

In old galleries lives the larva of the gall midge Lasioptera donacis

literatuur

references

Buhr (1941b), Černý (2010am 2011a), Černý & Merz (2006a), Dursun, Civelek, Barták, Kubík, Yildirim & Černý (2015a), Gibbs (2006b), Hering (1935a, 1957a), Maček (1999a), Nartshuk (2011a), Nowakowski (1973a), Papp & Černý (2016a), Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1996a), Spencer (1957f), Venturi (1946a).

02/04/2017