Cerodontha pseuderrans (Hendel, 1931)

Diptera, Agromyzidae

mijn Mijn in de de bladtop. Frass in enkele grote klompen. Puparium in de mijn.

mine Mine in the leaf apex. Frass in a few large lumps. Pupation within the mine.

waardplanten: Cyperaceae, nauw monofaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex hirta.

fenologie Larven van juli tot augustus (Nowakowski, 1973a).

phenology Larvae in July-Agust (Nowakowski, 1973a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot Oostenrijk, en van Engeland tot de Baltisch Staten en Hongarijë (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to Austria, and from the UK to the Baltic States and Hungary (Fauna Europaea, 2007).

larve Achterspiraculum aan de basis, lateraal, met een zwarte wrat, die van een soort wortel is voorzien; de wratten zijn groot en raken elkaar (Nowakowski, 1973a).

larva Rear spiraculum at its base, laterally, with a black wart, which has an interior root; the warts are large and touch each other (Nowakowski, 1973a).

puparium roodbruin; achterspirscula met papillen (Papp & Černý).

puparium reddish brown; rear spiracula with 3 papillae (Papp & Černý)

synoniemen Cerodontha fonsecai Spencer, 1971.

synonyms Cerodontha fonsecai Spencer, 1971.

opmerkingen Behoort tot het subgenus Butomomyza (Nowakowski (1973a).

notes Member of the subgenus Butomomyza (Nowakowski (1973a).

literatuur

references

Černý (2007a, 2011a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Nowakowsi (1973a), Pakalniškis (1998a), Papp & Černý (2016a), Spencer (1954a, 1972a, 1976a). Süss (1999a), von Tschirnhaus (1999a).

28/04/2017