Cerodontha pygmella (Hendel, 1931)

Diptera, Agromyizidae

mijn Brede langgerekte blaasmijn. Frass groenig. Gewoonlijk een aantal larven samen in een mijn. Verpopping in de mijn. De zwarte puparia zijn elk met een spinseldraadje aan het achtereind verankerd in de mijn.

mine Broad elongated blotch. Frass greenish. Larvae generally communal. Pupation within the mine. The black puaria are individially anchored within the mine with a silken thread attached at their rear end.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Calamagrostis arundinacea, epigeios, villosa; Drymochloa sylvatica; Leucopoa carpatica.

fenologie Larven van juli tot october.

phenology Larvae from July till October.

BENELUX

niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië en de Baltische Staten tot Duitsland, Tsjechië en Slowakijë, en van Engeland tot Polen (Fauna Europaea, 2009); gebergte-soort (Nowakowski, 197a). Door Gil Ortiz (2009a) vermeld uit Spanje.

distribution within Europe From Scandinavia and the Baltic States to Germany, Czechia, and Slovakia, and from Britain to Poland (Fauna Europaea, 2009); mountain species (Nowkakowski, 1973a). Cited by Gil Ortiz (2009a) from Spain.

larve Achterspiraculum met 5-6 klauwachtige papillen. Naast en onder de basis ervan een grote zwarte wrat, met een goed herkenbare donker gekleurde wortel (Nowakowski, 1973a).

larva Rear spiraculum with 5-6 claw-shaped papillae. At their outside, half-ventrally, a relatively large black wart with a deep, well-visible root (Nowakowski, 1973a).

pop Diepzwart, glimmend metaalviolet of blauw. De achterspiracula op een gemeenschappelijke sokkel (Nowakowski, 1973a).

pupa Metallic black with a violet or blue shine. Rear spiracula on a common base (Nowakowski, 1973a).

synoniemen Cerodontha lapplandica (Rydén, 1956); C. tatrica Nowakowski, 1967.

synonymsCerodontha lapplandica (Rydén, 1956); C. tatrica Nowakowski, 1967.

opmerkingen Behoort in het subgenus Poemyza (Nowakowski, 1973a; Spencer, 1976a).

notes Member of the subgenus Poemyza (Nowakowski, 1973a; Spencer, 1976a).

literatuur

references

Gil Ortiz (2009a), Gil-Ortiz, Martinez & Jiménez-Peydró (2010a), Kahanpää (2014a), Nowakowski (1973a), Pakalniškis (1994a), Papp & Černý (2016a), Rydén (1956a), Spencer (1976a), von Tschirnhaus (1999a), Vála & Rohacek (1983a).

28/03/2017/p>