Cerodontha staryi (Starý, 1930)

Diptera, Agromyzidae

mijn Mijn bovenzijdig, soms plaatselijk interparenchymaal, in de onderste helft van het blad. De mijn is min of meer gangachtig (maar kan de hele bladbreedte beslaan), verandert tenminste tweemaal van richting, en eindigt vaak in de bladschede. Alle frass in één grote klomp. Puparium in de mijn; vaak steken de achterspiracula door de epidermis naar buiten.

mine Mine upper-surface, sometimes locally interparenchymatous, in the basal half of the leaf. The mine is more or less a a corridor (but may sometimes occupy the entire width of the leaf), doubles at least twice, and often ends in the leaf sheath. All frass in one large lump. Puparium in the mine; often the rear spiracula penetrate the epidermis.

waardplanten: Cyperaceae, nauw monofaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly, monophagous

Carex pallescens, sylvatica.

Misschien ook op C. remota; C. sylvatica is de belangrijkste waardplant.

Possibly also on C. remota; C. sylvatica is the main hostplant.

fenologie Larven in twee generaties, mei-juni en september-november (soms december) (Nowakowski, 1973a).

phenology Larvae in two generations, May - June and September - November (sometimes December) (Nowakowski, 1973a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland en Polen tot Oostenrijk en Hongarijë (Fauna Europaea, 2010); ook Engeland (Gibbs, 2005a).

distribution within Europe From Germany and Poland to Austria and Hungary (Fauna Europaea, 2010); also Britain (Gibbs, 2005a).

puparium Geelbruin, tamelijk glad en glanzend, segmentgrenzen ondiep.

puparium Yellowish brown, rather smooth and shiny, segment limits shallow.

synoniemen Phytobia staryi.

synonyms Phytobia staryi.

opmerkingen Behoort tot het subgenus Butomyza (Nowakowski, 1973a).

notes Member of the subgenus Butomyza (Nowakowski, 1973a).

literatuur

references

Černý (2013a), Černý & Merz (2007a), Gibbs (2005a), Groschke (1954a), Hering (1931e, 1955a, 1957a), Nowakowsi (1973a), Papp & Černý (2016a), Starý (1930a), von Tschirnhaus (1999a).

28/03/2017