Cerodontha vigneae Nowakowski, 1967

Diptera, Agromyzidae

mijn Bovenzijdige, plaatselijk interparenchymale blaasmijn die de hele breedte van het blad inneemt, ongeveer halverwege top en bladbasis; frass in enkele grote klompen. Verpopping binnen de mijn, puarium doirsaal en ventraal vastgekit in de mijn. Vaak verscheidene, samenvloeiende mijnen in één blad.

mine Full depth, locally interparenchymatous blotch that occupies the entire width of the leaf, in the middle section of the blade; frass in a few large lumps. Pupation within the mine, puparium dorsally and ventrally glued to the mine. Often several confluent mines in a single leaf.

waardplanten: Cyperaceae, monofaag

hostplants: Cyperaceae, monofaag

Carex divulsa, pseudocyperus, spicata, vulpina.

fenologie Larven van juni tot augustus, twee tot drie generaties (Nowakowski, 1973a).

phenology Larvae fron June till August, in two to three generations (Nowakowski, 1973a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot de Alpen en van Frankrijk tot Polen en Hongarijë (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Sweden to the Alps and from France to Poland and Hungary (Fauna Europaea, 2010).

larve Achterspiraculum aan de basis, lateraal, met een zwarte wrat, die van een soort wortel is voorzien; de wratten zijn zeer groot en mediaan vergroeid (Nowakowski, 1973a).

larva Rear spiraculum at its base, laterally, with a black wart, which has an interior root; the warts are quite large and medially fused (Nowakowski, 1973a).

puparium Het overwinterende puparium is rood- tot zwartbruin, het zomerpuparium is geelwit tot geelbruin. Bij het zomerpuparium laat dorsaal en ventraal de oude larvehuid los van de pop, en vormt twee grote blazen.

puparium The hibernating puparium is reddish to blackish brown, the summer puparium is yellowish white to yellowish brown. In the summer puparium the larval skin dorsally and ventrally unsticks from the pupa, forming to large blisters.

opmerkingen Behoort tot het subgenus Butomyza (Nowakowski, 1973a).

notes Member of the subgenus Butomyza (Nowakowski, 1973a).

literatuur

references

Černý (2007a), Černý & Vála (1996a), Nowakowski (1973a), Papp & Černý (2016a), Spencer (1976a), von Tschirnhaus (1999a).

28/03/2017