Cerodontha zoerneri Nowakowski, 1973

Diptera, Agromyzidae

mijn Grote witte mijn, meestal in de tweede helft van het blad; puparium in de mijn.

mine Large white mine, generally in the distal half of the leaf; puparium in the mine.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Calamagrostis arundinacea, canescens, epigeios; Phalaroides arundinacea.

fenologie Larven van juni tot october, in twee generaties.

phenology Larvae from June till October, in two generations.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Duitsland, Polen, Tsjechië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Germany, Poland, Czechia (Fauna Europaea, 2010).

larve en puparium Niet te onderscheiden van die van Cerodontha pygmaea.

larva and puparium Undistinguishable from those of Cerodontha pygmaea.

synoniemen Wellicht is zoerneri slechts een jong synoniem van C. pygmaea (Meigen, 1830).

synonyms Possibly zoerneri is but a junior synonym of C. pygmaea (Meigen, 1830).

opmerkingen Behoort tot het subgenus Poemyza (Nowakowski, 1973a).

notes Member of the subgenus Poemyza (Nowakowski, 1973a).

literatuur

references

Černý, Barták & Roháček (2004a), Černý & Vála (1996a), Nowakowsi (1973a), Papp & Černý (2016a), von Tschirnhaus (1999a).

22/01/2017