Cerodontha zuskai Nowakowski, 1972

Diptera, Agromyzidae

mijn Onderzijdige blaas die het topdeel van een blad grotendeels uitvult. Frass onregelmatig, vlokkig, soms groen verlopend. Verscheidene larven in een mijn. Verpopping in de mijn.

mine Lower-surface blotch that occupies most of the top section of the leaf. Frass irregular, flaky, often washed out greenish. Several larvae in a mine. Popation internal.

waardplanten: Poaceae, nauw monofaag

hostplants: Poaceae, narrowly monophagous

Elytrigia repens.

fenologie Larven in juli.

phenology Larvae in July.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Duitsland, Polen, Slowakijë (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Germany, Poland, Slovakia (Fauna Europaea, 2010).

larve Voorspiraculum kort twee-armig, met 7-12 papillen. Achterspiraculum met drie, ietwat velengde en sterk gekromde papillen. Aan de buitenzijde van het achterspiracum een kleine, fijn bestekelde, zwarte wrat.

larva Front spiraculum with 7-12 papillen over two short arms. Rear spiraculum with three, somewhat elongated and strongly curved papillae. The rear spiraculum bears at its outer side a small, black, finely spinulose, wart.

puparium Zwart, dof, 2.5-2.7 mm. Het puparium is met een draadje aan het achterspiraculum aan de binnenzijde van de mijn verankerd.

puparium Black, matt, 2.5 - 2.7 mm. The puparium is anchored to the inside of the mine with a silken thread produced by the rear spiraculm.

synoniemen Cerodontha zuskae (originele, maar incorrecte, spelling: Fauna Europaea, 2010).

synonyms Cerodontha zuskae (original, incorrect, spelling: Fauna Europaea, 2010).

opmerkingen Behoort tot het subgenus Poemyza (Nowakowski, 1973a).

notes Member of the subgenus Poemyza (Nowakowski, 1973a).

literatuur

references

Černý (2013a), Nowakowsi (1973a), Papp & Černý (2016a), von Tschirnhaus (1999a).

28/03/2017