Cheilosia caerulescens (Meigen, 1822)

Diptera, Syrphidae

mijn Het ei wordt gelegd in het centrum van een bladrozet. De larve maakt slordige kronkelende en zich oversnijdende gangen. Een uitgemijnd blad wordt via een opening verlaten, en nieuw blad wordt aangeboord. Tot vijf bladeren worden zo leeggegeten; ze verbruinen en verschrompelen. Het puparium wordt buiten de mijn, in de grond, gevormd.

mine An egg is deposited in the centre of the rosette. The larva makes untidy, winding and crossing corridors. When a leaf that has been eaten out it is left through an opening, and a new one is entered. Up to five leaves can be mined out in this way; they turn brown and shrivel. Pupation is outside the mine, in the ground.

waardplanten: Crassulaceae, monofaag

hostplants: Crassulaceae, monophagous

Sempervivum arachnoideum, montanum, tectorum.

Deze soorten zijn in rotstuinen heel populair.

d'Aguilar & Coutin noemen daarnaast nog Geum montanum, Solidago virgaurea en Tussilago farfara; een bron wordt daarbij niet vermeld.

These species are quite popular in rock gardens.

d'Aguilar & Coutin noemen daarnaast nog Geum montanum, Solidago virgaurea en Tussilago farfara; een bron wordt daarbij niet vermeld.

fenologie Larven in twee generaties, in juni en augustus (d'Aguilar & Coutin, 1988a). Overwintering als pop in de grond.

phenology Larvae in two generations, in June and August (d'Aguilar & Coutin, 1988a). Hibernation as pupa in the ground.

BENELUX

BE waargenomen (Verlinden, 1991a).

NE Sinds 1987 uit Nederland bekend (van Aartsen, 1993a; van der Goot 1989a); sedertdien verspreid over heel Nederland waargenomen (mond. meded. Menno Reemer).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Verlinden, 1991a).

NE known from the country since 1987 (van Aartsen, 1993a; van der Goot 1989a); since then at several localities all over the country (pers. comm. Menno Reemer).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Polen tot het Iberisch Schiereiland, en van Nederland tot Italië en Servië (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Poland to the Iberian Peninsula, and from the Netherlands to Italy and Serbia (Fauna Europaea, 2007).

larve Stuke (2000a).

larva Stuke (2000a).

literatuur

references

van Aartsen (1993a), d'Aguilar & Coutin (1988a), Collins & Halstead (2008a), van der Goot (1989a), van Steenis & Barendregt (2002a), Stuke (2000a), Verlinden (1991a).

04/09/2014