Cheilosia fasciata Schiner & Egger, 1853

Diptera, Syrphidae

Allium ursinum, België, prov. Luxemburg, Bomal-sur-Ourthe; © Jean-Yves Baugnée

Cheilosia fasciata mines

Allium ursinum, Belgium, prov. Luxembourg, Bomal-sur-Ourthe; © Jean-Yves Baugnée

Allium ursinum, België, prov. Liège: La Calamine

8148_bz

Allium ursinum, Belgium, prov. Liège: La Calamine

zelfde mijn, doorzicht

8148_tr

same mine in transparancy

mijn Mijn bovenzijdig, grijzig. Aanvankelijk een onregelmatig vertakte gang, later een blaas die bijna het gehele blad kan beslaan. Aan het begin van de mijn is in doorvallend licht het eischaaltje zichbaar dat zich in het bladparenchym bevindt, niet op de buitenzijde van het blad, zoals bij Pegomya-soorten. Frass verspreid, groenig, vervloeiend door vocht in de mijn. De larve verlaat de mijn voor de verpopping.

mine Mine upper-surface, greyish; initially an irregularly branching corrisor, in the end a large blotch that can occupy almost an entire leaf. In transparancy the egg is visible at the beginning of the mine, inside the parenchyma (unlike Pegomya species, where the egg is depisited at the outside). Frass scattered, greenish, deliquescent by moisture inside the mine.

waardplanten: Alliaceae, nauw monofaag

hostplants: Alliaceae, narrowly monophagous

Allium ursinum, victorialis.

fenologie Larven in mei-juni (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May-June (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen ( Verlinden, 1991a).

NE waargenomen (de Meijere, 1939a).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded ( Verlinden, 1991a).

NE recorded (de Meijere, 1939a).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot de Pyreneeën, de Alpen en Bulgarijë; ook Noorwegen (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Germany to the Pyrenees, the Alps and Bulgaria; also in Norway (Fauna Europaea, 2007)

synoniemen Chilosia, Chilomyia, fasciata.

synonyms Chilosia, Chilomyia, fasciata.

opmerkingen Zelfs waar de waardplant in grote populaties optreedt is de mineerder lang niet altijd te vinden.

notes Even where the hostplant occurs in large populations, the miner frequently is missing.

literatuur

references

Ahr (1966a), van der Goot (1981a), van der Goot & Lucas (1964a, 1966a), Hering (1931-32f, 1957a), Hövemeyer (1987a, 1992a, 1997a), Huber (1969a), Maček (1999a), de Meijere (1939a), Michalska (1976a), Nielsen (1979a), Rotheray (1990), Skala (1951a), Skala & Zavřel (1945a), van Steenis & Barendregt (2002a), Stuke (2000a), Verlinden (1991a).

15/08/2014