Cheilosia primulae Hering, 1944

Diptera, Syrphidae

mijn Bovenzijdige, maar wel zeer diepe blaasmijn, meestal met verscheidene larven; verpopping buiten de mijn.

mine Upper-surface, but quite deep blotch, generally containing several larvae; pupation outside the mine.

waardplanten: Primulaceae, oligofaag

hostplants: Primulaceae, oligofaag

Cortusa matthioli; Primula auricula.

fenologie Larven in juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in July (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen.

BENELUX

Not known from the Benelux countries.

verspreiding binnen Europa Alpen (Hering. 1957a).

distribution within Europe Alps (Hering (1957a).

opmerkingen De soort wordt niet vermeld in de Fauna Europaea (2011); mogelijk een omissie, maar het kan ook bewust weglaten betekenen van een obscuur synoniem.

notes The species is not mentioned in the Fauna Europaea (2011); this may be a simple omission, but can also be the deliberate omission of an obscure synonym.

literatuur

references

Beiger (1979b), Hering (1944c, 1957a), Huber (1969a).

07/02/2011