Chirosia albitarsis (Zetterstedt, 1845)

Diptera, Anthomyiidae

mijn Het ei wordt gewoonlijk afgezet op een van de onderste bladveren. De larve boort zich in een nerf in, en daalt vandaar of tot diep in de bladsteel. Vaak verscheidene larven in een blad. Gemineerde bladeren zijn te herkennen doordat de bladschijf in de groei sterk achtergebleven is, en vaak grotendeels opgerold blijft. Puparium in de mijn of in de grond. Zie Brown & McGavin (1982a) voor details van de biologie.

mine Oviposition normally on one of the lower secondary pinnulae. The larva enters a vein and from there descends as a borer in the rachis. Often several larvae together. Attacked leaves can be recognised because the leaf is stunted, often remaining partly unfolded. Pupation in the mine or in the ground. See Brown & McGavin (1982a) for details of the biology.

waardplanten: Dennstaedtiaceae, monofaag

hostplants: Dennstaedtiaceae, monophagous

Pteridium aquilinum.

fenologie Larven in mei-Juni (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May-June (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

NE waargenomen (Beuk, Prijs & de Jong, 2002a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2007).

NE recorded (Beuk, Prijs & de Jong, 2002a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinaviƫ tot het Iberisch Schiereiland, Italiƫ en Griekenland, en van Engeland tot Polen en Roemeniƫ (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to the Iberian Peninsula, Italy and Greece, and from the UK to Poland and Roumania (Fauna Europaea, 2007).

larve Te onderscheiden van de larve van Ch. crassiseta doordat het bovenste van de twee achterwaartse uitsteeksels van het kopskelet gegaffeld is (Hering, 1957a).

larva Can be distinguished from the larva of Ch. crassiseta by having the upper rear arm of the cephalic skeleton bifid.

literatuur

references

Beuk, Prijs & de Jong (2002a), Brown & McGavin (1982a), Hering (1957a), Robbins (1991a), Roskam (2009a), Spooner & Bowdrey (2012a).

30/12/2012